Doorgaan naar artikel

De winst van wormonderzoek

Foto: Boehringer partner

Foto: Boehringer Ingelheim

Elk jaar is het weer de vraag: is het nodig om te ontwormen? Om die vraag te beantwoorden moet je wormonderzoek doen. Uit wormonderzoek, via tankmelk, dat door heel Nederland gedaan is, blijkt dat wormen nog steeds veel voorkomen, maar dat behandeling niet altijd nodig is.

Wormbesmettingen leiden tot productieverlies. Een lichte besmetting is niet erg, maar vanaf een zeker punt is er een directe invloed op de melkproductie te meten. En dat effect wordt groter naarmate de wormbesmetting groter is. Zo kan het verlies aan melkgift oplopen van 1kg per dag bij een gemiddelde besmetting tot meer dan 2kg per dag bij een zware besmetting. Die zware besmettingen komen niet heel veel voor, maar we zien in de afgelopen jaren wel steeds extremere uitslagen voorbijkomen.

Landelijk tankmelkonderzoek

Bij melkgevend vee is het mogelijk om wormonderzoek te doen via de tank. Een buisje tankmelk wordt onderzocht op de aanwezigheid van afweerstoffen tegen wormen. De uitslag wordt in een getal weergegeven, waarbij een waarde van onder de 0,6 wordt beschouwd als laag positief. Er is dan wel sprake van de aanwezigheid van wormen, maar de kans dat er schade of productieverliezen zijn is klein en een behandeling tegen wormen is niet noodzakelijk. Waarden vanaf 0,6 tot 0,8 worden gezien als licht verhoogd, het kan nodig zijn om individuele dieren of diergroep (bijvoorbeeld vaarzen) te behandelen. Uit onderzoek blijkt dat vanaf een waarde van 0,6 er een daling van de melkgift op kan treden. Bij een hoge waarde vanaf 0,8 kan het nodig zijn, om meerdere dieren te behandelen, overleg hierover met uw dierenarts.

Uit een landelijk uitgevoerd tankmelkonderzoek blijkt dat de meerderheid van de bedrijven (59%) een lage uitslag heeft. Voor die koppels geldt dat een behandeling niet nodig is. Die tijds- en kosteninvestering kan dus uitgespaard worden. Voor de bedrijven die een 0,6 of hoger als uitslag hebben, kan behandelen nodig zijn, om het effect op de melkproductie te beperken. Een wormbesmetting leidt tot een daling van de melkgift en heeft een negatief effect op de gezondheid van de koe. Behandelen op deze bedrijven heeft dus een positief effect. Dit laat zien dat

tankmelkonderzoek op maagdarmworm zinvol is: de winst van wormonderzoek.

Steeds meer uitschieters

Wormen horen erbij als je je koeien weidt. Uit het onderzoek kwamen maar 5 bedrijven naar voren die een waarde hadden van 0. Dat is 0,05% van de onderzochte bedrijven. Bij de overige 99,95% van de onderzochte bedrijven zijn wormen dus in meer of mindere mate aanwezig. Zolang de worminfectie onder controle gehouden kan worden, hoeft het geen risico op te leveren voor de gezondheid of productie van de koe. Hogere uitslagen worden echter wel iets vaker gezien. Het blijft dus belangrijk om de wormstatus op het bedrijf goed te monitoren om tijdig te kunnen ingrijpen.

Meer informatie over (bestrijding van) wormen

Wil je meer lezen over wormen en manieren om wormen te bestrijden? Lees hier meer over parasieten of ga meteen naar de info over wormbestrijding en tankmelkonderzoek.

Boehringer Ingelheim is het op één na grootste diergeneesmiddelenbedrijf ter wereld. Wereldwijd zijn wij gevestigd in 99 landen en telt onze Animal Health divisie 10.000 medewerkers.

Onze aandacht gaat uit naar de vijf sectoren: rundveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, gezelschapsdieren en paarden. Wij streven ernaar onze klanten nog beter in staat te stellen om de diergezondheid te verbeteren, want als dieren gezond zijn, zijn mensen ook gezonder.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv.

Meer over Boehringer Ingelheim
Beheer
WP Admin