Doorgaan naar artikel

Comfortabel droogzetten

Het afbouwen van de melkgift vóór droogzetten is erg belangrijk voor de gezondheid van de koe. Immers, ondanks het droogzetten gaat de melkproductie nog enkele dagen door. Deze melk blijft in de uier en kan voor veel zwelling en pijn zorgen. De koe moet al die melk op een natuurlijke manier afbreken. Dat kost veel energie en vormt daarmee een aanslag op het afweersysteem van de koe. Om nog maar te zwijgen over het grote ongemak dat een zwellend uier met zich meebrengt.

Voor Sven Bakker, bedrijfsmanager bij VOF Oskam te Polsbroek, reden genoeg om dit probleem aan te pakken. Op het bedrijf is de melkproductie van de koeien een paar dagen voor droogzetten gemiddeld 20 kg per koe per dag. Idealiter zou de productie op het moment van droogzetten onder de 12 kg moeten zijn, om het risico op mastitis zo laag mogelijk te houden en de koe comfortabel de droogstand in te laten gaan. Problemen die ontstaan bij droogzetten met een (te) hoge productie zijn: melklekken en daardoor risico op mastitis, druk op de uier, slechte voer opname en te veel periodes van onrust; zoals loeien en ook minder lang liggen.

Aangezien er een rijk basisrantsoen aan het voerhek ligt, dat nodig is voor een gemiddelde productie van 36,5 kg melk/koe/dag, is het remmen vóór droogzetten niet altijd een gemakkelijke opgave.

Krachtvoergift 30 dagen voor droogzetten op nul

Een maand voor droogzetten wordt de krachtvoergift verminderd tot nihil. Drie tot vier dagen voor droogzetten worden de droog te zetten koeien in een aparte groep met een apart rantsoen gevoerd. Het basisrantsoen (lactatie) wordt dan aangevuld met 40% hooi (uitgestelde maaidatum).

Dit remt de koeien meestal wel iets, maar niet genoeg. Koeien waren in het verleden vaak onrustig, stonden soms ook maar wat te lummelen op stal en namen minder kilo’s droge stof op, stelt Bakker. Deze problemen waren goed zichtbaar in de stal.

Om de gevolgen te verminderen van een (te) hoge melk productie bij droogzetten en de koeien op een zo comfortabel mogelijke manier droog te kunnen zetten, is het bedrijf een aantal maanden geleden gestart met de inzet van de Bovikalc Dry bolus (2 boli op het moment van droogzetten).

Bolus getest in twee groepen

In eerste instantie zijn twee groepen gemaakt om de effecten zichtbaar te maken: een controlegroep en een groep die 2 boli kreeg op het moment van droogzetten. De resultaten zijn voor Bakker overduidelijk. “Koeien zijn vlotter, vreten beter, hebben minder druk op de uier en liggen langer. Ook heb ik het idee dat ze minder melk – lekken.”

Na de testfase heeft Bakker besloten om alle koeien die nog boven de 15 kg melk zitten bij droogzetten standaard 2 boli te geven naast de andere maatregelen die hij al neemt, om de melkproductie te verminderen.

Inmiddels zijn er 25 koeien behandeld op het bedrijf. De inzet van deze bolus heeft, volgens Bakker, bij koeien die veel melk produceren een groter effect dan bij koeien die minder melk produceren. “Het is geen middel dat ineens de melkproductie stopt met alle gevolgen van dien. Het is een veilige en simpele manier om het comfort en de prestaties te verbeteren rondom droogzetten. Dit is precies waar ik naar op zoek was.”

Sven Bakker is bedrijfmanager bij VOF Oskam in Polsbroek (U.). De VOF heeft 180 koeien aan de melk op robots. De gemiddelde BSK was 52 in 2018. De gemiddelde productie is 36,5 kilo per dag, op jaarbasis 11.500 kg.

Boehringer Ingelheim is het op één na grootste diergeneesmiddelenbedrijf ter wereld. Wereldwijd zijn wij gevestigd in 99 landen en telt onze Animal Health divisie 10.000 medewerkers.

Onze aandacht gaat uit naar de vijf sectoren: rundveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, gezelschapsdieren en paarden. Wij streven ernaar onze klanten nog beter in staat te stellen om de diergezondheid te verbeteren, want als dieren gezond zijn, zijn mensen ook gezonder.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv.

Meer over Boehringer Ingelheim

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin