Doorgaan naar artikel

Builenbrand op sommige maïsrassen al zichtbaar

Foto: KWS partner

Foto: KWS

De droogte van de afgelopen weken zorgt dat schimmelsporen van builenbrand zich makkelijker kunnen verspreiden via de wind. Dat maakt maïs gevoeliger voor aantasting.

Op dit moment wordt alweer builenbrand (Ustilago maydis) in maïs geconstateerd. Het is visueel de meest opvallende schimmelziekte.

De eerste symptomen treden soms al op in het 4-5 bladstadium. De sporen van de builenbrandschimmel overleven en blijven achter in de grond. Juist onder (te) droge omstandigheden, waarbij het maïsgewas door vochttekort of beschadiging door hagel of machines onder ‘stress’ komt te staan, kan aantasting optreden door verplaatsing van de sporen door de wind. Ook insecten, waaronder de fritvlieg, kunnen verspreiding veroorzaken.

In de zomer brandgallen op de stengel

In deze periode van het jaar manifesteert builenbrand zich in de vorm van zogenoemde brandgallen op de stengel. Dit ontstaat na beschadiging van het basale meristeem van het blad. Het basale meristeem van een blad is de positie van het blad waar de delende cellen zich bevinden. Infectie van die delende cellen met builenbrandsporen levert nieuwe cellen op die alle geïnfecteerd zijn met de brandschimmelsporen. Vervolgens ontstaan meerdere builenbrandgallen op de lengterichting van het blad, die hier de bladschede op de stengel omringen.

Juist in extreme jaren, waarbij sprake is van een abrupte overgang van een droogteperiode gevolgd door voldoende neerslag, treedt heel vaak aantasting van de kolf op. De mate van aantasting is, naast de toestand van het gewas, ook afhankelijk van de mate van gevoeligheid van het gezaaide ras. Daar waar de kolf deels of geheel in zogenoemde brandbuilen is omgezet, kan het opbrengstderving en minder voederwaarde opleveren. Bij ernstige aantasting kan ook de houdbaarheid van kuilen verminderen.

Meerdere voederproeven hebben aangetoond dat met builenbrandsporen gecontamineerde kuilen geen negatief effect hebben op de gezondheid en de prestaties van rundvee. In Mexico wordt de schimmel zelfs voor culinaire gerechten gebruikt.

Juiste maïsrassenkeuze voorkomt aantasting builenbrand

Naast cultuurtechnische maatregelen, zoals een goede vochtvoorziening, voldoende bemesting en het voorkomen van beschadiging van het gewas (tijdens bespuiting(en) en/of schoffelen), is een gerichte maïsrassenkeuze de beste oplossing om een aantasting met builenbrand te voorkomen. Rassen met een bewezen goede resistentie tegen builenbrand zijn onder andere Benedictio, Genialis en Figaro.

Vraag u maïsrassenleverancier of KWS-adviseur om meer informatie over builenbrand of kijk op KWS-Maïsmanager.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin