Doorgaan naar artikel

Bemest Snelle Lente Rogge nu snel bij om opbrengst en kwaliteit te halen

Bemest Snelle Lente Rogge nu snel bij om opbrengst en kwaliteit te halen

Foto: KWS

Snelle Lente Rogge kan in het vroege voorjaar zeer snel groeien en half april al 4.000 tot 5.000 kg drogestof brengen met een 15 tot 18 procent eiwit. Daarvoor is wel een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting met minerale meststoffen nodig.

Snelle Lente Rogge (SLR) is in de basis een unieke hybride rogge, Omdat de meeste Snelle Lente Rogge als vanggewas na de snijmaisoogst is gezaaid, staat op de meeste percelen het gewas nu geweldig goed. Omdat ook nog eens de weervoorspellingen voor een verdere voorspoedige ontwikkeling gunstig zijn, kan vanaf nu tot begin maart de aanvullende bemesting gegeven worden. Het advies is om met ten minste 50 kg, maar liever nog 100 kg zuivere stikstof per hectare te bemesten (bekijk de video), aangevuld met zwavel. Daar waar de bemestingsruimte op bedrijfsniveau een rol speelt, zal in de meeste gevallen het om 50 – 80 kg gaan. De praktijk heeft echter geleerd dat ook dit heel goede resultaten oplevert.

Bemestingstijdstip afhankelijk van de bodemgesteldheid

Het beste moment om te bemesten is uiteraard ook afhankelijk van de bodemgesteldheid. Het onder slechte omstandigheden toch willen bemesten met als gevolg spoorvorming is uiteraard niet verstandig. Dit heeft door structuurschade gevolgen voor de verdere ontwikkeling en opbrengst. Daarnaast kan het vervuiling van het gemaaide gewas met gronddeeltjes teweeg brengen.

Doordat de zwaveldepositie de afgelopen decennia is afgenomen, is een aanvullende zwavelbemesting nodig om zwavelgebrek te voorkomen. Zwavel (S) is naast stikstof nodig voor de vorming van eiwitten in de plant.

Bemesten in welk vorm?

De meest gangbare manier van bemesten is het strooien met een gangbare kunstmeststrooier van een minerale stikstof-zwavel meststof zoals bijvoorbeeld KAS met zwavel, ASS of ENTEC 26.

Vragen over de bemesting van Snelle Lente Rogge?

Heeft u vragen over de bemesting van de Snelle Lente Rogge? Bel of mail dan met uw regionale KWS-adviseur. U vind zijn contactgegevens op www.kwsmaiszaad.com/nl/contact.
Meer informatie over Snelle Lente Rogge kunt u ook vinden op www.kwsmaiszaad.com/nl/products/snelle-lente-rogge.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin