Doorgaan naar artikel

Positieve zuivelmarkt goed voor melkprijs

De productie van boter. Na sterke prijsstijgingen zit de vetmarkt wat lastiger. Toch lijken er weinig voorraden en is het wachten op versoepelingen van coronaregels. Dan zouden prijzen ook weer kunnen stijgen.

De productie van boter. Na sterke prijsstijgingen zit de vetmarkt wat lastiger. Toch lijken er weinig voorraden en is het wachten op versoepelingen van coronaregels. Dan zouden prijzen ook weer kunnen stijgen.

Aan de eiwitkant zit ogenschijnlijk weinig verstoring van de markt. Aan de vetkant heerst meer onzekerheid. Veel hangt af van eventuele versoepelingen rond corona. Voor de melkprijs ziet het er nog goed uit.

In het tweede kwartaal van dit jaar beweegt de zuivelmarkt zich overwegend positief. In Nieuw-Zeeland was er de vrees dat de sterk gestegen zuivelprijzen geen stand zouden houden. Dat lijkt ten onrechte. De internetveiling van Fonterra houdt namelijk het prijsniveau goed vast, dat afgelopen voorjaar werd bereikt.

In navolging van de prijzen in Oceanië heeft de Europese zuivelmarkt ook flinke prijsverhogingen doorgemaakt. Toch lijkt de markt in Europa tegen een maximum aan te hikken.

Fris en droog

In de komende zes maanden lijkt vooral de Verenigde Staten van een hogere melkproductie te profiteren. De groei kan zomaar 2 tot 2,5% meer zijn dan vorig jaar. In Oceanië gaan ze richting het einde van het melkseizoen en stevenen ze af op een gelijk niveau. Al pluste Nieuw-Zeeland nog met bijna 10% afgelopen maart. In Zuid-Amerika waren de prognoses prima, maar in Brazilië stopt men met financiële steun aan de zuivelsector, waardoor melkprijzen de afgelopen drie maanden sterk onder druk staan.

In Europa blijft de melkproductie achter door het lang aanhoudende frisse en droge weer. De belangrijkste melkleverende landen Duitsland en Frankrijk blijven achter in de melkaanvoer. In de eerste twee maanden van dit jaar leverden deze landen 3,7%, respectievelijk 4,7% minder melk dan in 2020. Absolute cijfers zijn nog niet bekend, maar ook in maart en april lijken ze het niveau van vorig jaar niet te halen. In Nederland blijft de productie eveneens achter; volgens cijfers van RVO leverden melkveehouders tot en maart 2,4% minder dan vorig jaar.

Vraag blijft goed

De vraag vanuit China blijft uitstekend, maar het blijft lastig in te schatten hoe de voorraadposities in dat land zijn. Tot nog toe profileert China zich nog steeds nadrukkelijk als koper van poeder. De kleinere melkproductie kan die extra vraag niet bijbenen. Op de internetveiling van Fonterra was dat goed merkbaar door flink stijgende prijzen in het vroege voorjaar.

Europa en de Verenigde Staten volgen op grote afstand, maar zien ook hun handel vlotter op gang komen. Europa worstelt nog met een sterke euro, waardoor de poeders relatief duur blijven.

Op de binnenlandse markt is de vraag naar eiwit prima. Aan de vetkant sluipt er toch onzekerheid in over het al dan niet verder versoepelen van de coronaregels. Hierdoor staat de boterprijs in Europa de laatste weken wat onder druk. Er zijn echter weinig voorraden en de vraag is helemaal niet slecht. Een kleine onzekerheid zit in het feit dat kopers geen interesse hebben om zich op lange termijn vast te leggen op het huidige prijsniveau.

Openen horeca

Voor de komende tijd is het voor de zuivelsector van belang hoe het pad van de coronaversoepelingen verloopt. De opening van de terrassen was maar een kleine stap, maar de zuivel gaat pas echt profiteren als de horeca weer volledig open mag. Vooralsnog houdt het kabinet daarvoor 26 mei aan, maar het is nog wel met mitsen en maren omgeven. De heropening en daarmee de herbevoorrading van de horeca zal een flinke boost geven aan de vraag naar en afzet van onder andere ijs en mozzarella.

Samen met een achterblijvende melkproductie is dat een stevige basis voor de melkprijzen in de rest van dit jaar. En dan is het maar de vraag of de melkaanvoer in Europa op korte termijn wel zo snel kan groeien om de vraag aan te kunnen. De productie lijkt pas vanaf het derde kwartaal een inhaalslag te kunnen maken. Op de termijnmarkt staan de prijzen voor rauwe melk in het hele jaar op een hoger prijsniveau. Hiermee lijkt ook een melkprijs voor de rest van 2021 een positieve ontwikkeling blijft doormaken.

Beheer
WP Admin