Doorgaan naar artikel

Moeizame zuivelmarkt duwt melkprijs omlaag

In Nieuw Zeeland blijft de productie van melk achter door een bijzondere natte en koude maanden, waardoor de grasgroei in het land achterblijft.

In Nieuw Zeeland blijft de productie van melk achter door een bijzondere natte en koude maanden, waardoor de grasgroei in het land achterblijft.

De zuivelmarkt daalt nu na flinke prijsstijgingen in de afgelopen maanden. Op globaal niveau spelen verschillende factoren die prijsdalingen versterken of juist afremmen. Daardoor is het moeilijk in te schatten op welk niveau de zuivelprijzen zullen stabiliseren

In Nederland bleef de melkproductie tot juli onder het productieniveau van vorig jaar. Volgens analyses was het kostentechnisch lastig om in het voorjaar al flink gas te geven, maar inmiddels is de aanvoer in september ten opzichte van vorig jaar met bijna 4% overschreden.

Verder terugkijkend blijft de melkaanvoer net onder het niveau van 2020. In Frankrijk bleef de productie in augustus 2,5% achter door een hete zomer en in de eerste acht maanden is de melkaanvoer 1,4% lager. De productie trekt nu wel wat aan, maar er is wegens de droogte al volop ruwvoer gebruikt dat voor de winter is bestemd. Hierdoor verwachten marktkenners toch weer een productiedaling in Frankrijk. In Duitsland ligt de jaarlijkse melkproductie 1,7% achter en het herstel gaat langzaam. In augustus was de achterstand nog 0,5%, maar inmiddels komt dit land op een grotere productie uit.

Ook in de rest van Europa blijft de productie achter. De Europese Commissie raamt over heel 2022 een achterstand van 0,5% ten opzichte van 2021. Daarnaast spelen in verschillende landen milieuregels en stijgen de kosten in toenemende mate sterk mee in de melkveehouderij, waardoor ook voor het komende jaar geen groei in de melkaanvoer wordt verwacht.

Productie wereldwijd

Ook in Oceanië speelt het ongunstige weer een sterk negatieve rol in de melkproductie. Nieuw-Zeeland is getroffen door lage temperaturen in juli en augustus, met extreme regenval en overstromingen. Hierdoor begon het seizoen 2022-’23 in mineur met een Nieuw-Zeelandse productie die ruim 4% onder het niveau van vorig seizoen ligt. Vanaf oktober ziet het er beter uit en wordt een licht herstel verwacht.

Australië blijft 6% achter ten opzichte van het seizoen ervoor. Maar daar begint het seizoen net en is de verwachting dat de aanvoer het niveau van vorig seizoen kan naderen.

In de Verenigde Staten ligt de melkaanvoer het hele kalenderjaar onder die van 2021, maar melkveehouders beginnen sinds juli meer te produceren. Een lichte groei van de melkveestapel, maar vooral een hogere productie per dier zorgt voor de plus van 1,6% in augustus. Ook in de komende maanden wordt geen grote toename van de melkveestapel verwacht door de hoge kosten, tekort aan personeel en ook wat angst voor strenge milieumaatregelen.

Consumptie loopt terug

Consumenten zijn in de loop van het jaar steeds meer gaan betalen voor boodschappen. Ook na onderhandelingen met de retail over zuivelprijzen worden consumenten geconfronteerd met duurdere zuivel in de schappen. Een sterke verschuiving van premium producten naar huismerken is gaande. Vraaguitval ligt op de loer, maar het lijkt erop dat de vraag van zuivel tot nu toe in Europa op peil blijft.

De wereldhandel in zuivel gaat een moeilijke tijd tegemoet. De vraag vanuit China is ver teruggevallen. Een van de oorzaken is de nultolerantie ten opzichte van corona. Hierdoor worden hele steden in quarantaine gegooid en is reizen in het land lastig. De economische groei valt in China tegen en het land kampt met hoge werkeloosheidscijfers. Ook in andere Aziatische landen en het verre Oosten is de economie duidelijk minder. De olieproducerende landen importeren – nu hun opbrengsten onder druk staan – minder zuivelproducten. Al deze factoren leiden tot een daling in de wereldhandel in zuivel in 2022. Analisten verwachten niet snel een ommekeer.

Geen prijsval verwacht

Op de interne markt krijgen foodservice en retail de komende maanden te maken met een moeizamere afzet van zuivel. Een gebeurtenis die een prijsval af zou kunnen remmen, is de terugkeer van China op de wereldmarkt, maar de kans daarop is erg klein. Een tegenvallende melkaanvoer in Nieuw-Zeeland en Europa in de komende maanden zou het in stand houden van zuivelprijzen ook helpen. Veel marktanalisten verwachten al met al dat de melkprijzen weliswaar zakken, maar niet in een prijsval geraken.

Beheer
WP Admin