Doorgaan naar artikel

Ledenraad FrieslandCampina akkoord met plan gebalanceerde groei

Ledenraad FrieslandCampina akkoord met plan gebalanceerde groei

Ledenraad FrieslandCampina akkoord met plan gebalanceerde groei

De ledenraad van coöperatie FrieslandCampina heeft dinsdagmiddag ingestemd met het voorstel van gebalanceerde groei, waarover sinds afgelopen voorjaar is gediscussieerd.

Deze aanpassing zorgt volgens FrieslandCampina voor een goede balans tussen het aanbod van boerderijmelk en marktvraag, nu en in de toekomst. De gebalanceerde groei sluit aan bij de nieuwe strategie van zuivelonderneming FrieslandCampina, met een focus op markt en duurzaamheid.

Balans tussen aanbod boerderijmelk en marktvraag

Coöperatievoorzitter Frans Keurentjes: “Afgelopen jaar hebben de leden van de zuivelcoöperatie veelvuldig en diepgaand met elkaar gesproken en stevig gediscussieerd over de balans tussen aanbod van boerderijmelk en marktvraag. De ledenraad heeft voor het voorstel gestemd. Hierdoor kan de onderneming beter inspelen op rendabele afzet van melkproducten en kan de bedrijfsontwikkeling van het individuele melkbedrijf gebalanceerd plaatsvinden.”

Marktconform groeipercentage

Als het totale aanbod boerderijmelk van de leden-melkveehouders in hetzelfde tempo groeit als de marktvraag, is er sprake van gebalanceerde groei. De ruimte voor groei wordt bepaald door een marktconform groeipercentage dat steeds voor 2 jaar wordt vastgesteld op basis van voorspellingen van toekomstige wereldwijde groei. Voor 2019 en 2020 is het marktconforme groeipercentage vastgesteld op 1,5%.

Daarnaast ontstaat groeiruimte door bedrijven die stoppen, vertrekken of het hun toegekende vergelijkingsvolume niet benutten.

10 cent inhouding per kilo extra geleverde melk

Wanneer het collectieve melkaanbod boven de marktconforme groei uitkomt, geldt voor individuele melkveebedrijven die meer zijn gegroeid dan hun vergelijkingsvolume plus de latente ruimte toestaat een inhouding van 10 cent per kilo melk over de extra geleverde boerderijmelk.

Voor bijzondere melkstromen kan van het marktconforme groeipercentage worden afgeweken als er meer vraag is dan aanbod van boerderijmelk voor die stroom.

De aanpassing van het Melkgeldreglement gaat in op 1 januari 2019.

Lees ook: Keurentjes: dezelfde urgentie bij coöperatie en leden

Beheer
WP Admin