Doorgaan naar artikel

Wisselteelt van mais met Snelle Lente Rogge is hét antwoord op de 65% eis

Wisselteelt van mais met Snelle Lente Rogge is hét antwoord op de 65% eis partner

Wisselteelt van mais met Snelle Lente Rogge is hét antwoord op de 65% eis

Het Maïs-Rogge-Maïs (MRM) voedergewassenprogramma van KWS geeft meer drogestof, zetmeel en eiwit dan grasteelt. Het geeft daarmee ook de hoogste voederwaardeopbrengst per hectare. Doordat het perceel jaarrond in gebruik is en bedekt blijft, is er ook een effectieve CO2-vastlegging.

Door de commissie Grondgebondenheid is er begin dit jaar een rapport opgesteld met als doel: een toekomstbestendige melkveehouderij. Hierbij is de stip op de horizon o.a. dat de melkveehouderij in Nederland vanaf 2025 minder afhankelijk gaat zijn van mondiale eiwitbronnen. Dit voor behoud of verbetering van de maatschappelijke acceptatie, als basis voor een goede milieukwaliteit en leefomgeving en versterking van het economisch perspectief.

Er is 7 jaar de tijd de tijd om te anticiperen op een nieuwe bedrijfssituatie waarbij minimaal 65% eiwit van het eigen bedrijf of uit de directe omgeving gehaald moet worden. De sector wordt hierbij uitgedaagd om deze grondgebondenheid, die bindend is, te realiseren. Als dit door de commissie als zodanig is bedoeld, dan is dit signaal door KWS in ieder geval serieus opgepakt en op een praktische manier uitgewerkt.

Introductie jaarrond eiwit- en zetmeelteelt op hetzelfde perceel

Om naast de teelt van gras, op een eenvoudige en doeltreffende manier te voldoen aan de 65% eiwit eis als onderdeel van Grondgebondenheid, introduceert KWS het Maïs-Rogge-Maïs (MRM) voedergewassenprogramma. Praktisch gezien komt het er hier op neer dat na de teelt van een maïsras, die door een vroege afrijping in de kolf, eind september rijp geoogst kan worden, er op hetzelfde perceel Snelle Lente Rogge gezaaid wordt. Deze rogge, die speciaal ontwikkeld is als voedergewas en hoge ds- en eiwitopbrengsten haalt, wordt vervolgens eind april als gehele plant silage geoogst, waarop vervolgens het perceel weer gebruikt kan worden voor de teelt van maïs.

De voordelen van de teelt van Snelle Lente Rogge in combinatie met vroege maïs zijn legio:

• Maïs, wat zeer vroeg-vroeg moet zijn korrelafrijping, produceert naast 16 – 22 ton drogestof ook 1.200-1.600 kg eiwit en 8.000 kg zetmeel per hectare

• Maïs en Snelle Lente Rogge behalen samen de hoogste eiwitopbrengst per hectare en daarmee meer dan gras (± 2.000 kg met maïs en Snelle Lente Rogge t.o.v. ± 1.600-1.800 kg met gras)

• Snelle Lente Rogge is in staat om zich direct na zaai, in de winter en in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen en behaalt met 4.000-4.500 kg ds per ha en 16-19% eiwit bij oogst eind april een duidelijk hogere ds-opbrengst als gangbare snijrogge, triticale en Italiaans Raaigras

• Maïs en Snelle Lente Rogge halen daarmee samen dan ook de hoogste voederwaardeopbrengst per hectare

• De Snelle Lente Rogge fungeert door zaai op ten laatste 1 oktober als vanggewas van overtollige stikstof en voorkomt daarmee nitraatuitspoeling

• Doordat het perceel jaarrond in gebruik is en bedekt blijft, is een effectieve CO2-vastlegging een feit

• De wortel- en stoppelmassa van Snelle Lente Rogge brengt organische stof

• Door de diepe beworteling van Snelle Lente Rogge verbetert de bodemstructuur

• Een diepe beworteling en het achterlaten van wortel- en stoppelmassa heeft een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid

• Snelle Lente rogge neemt ongeveer dubbel zoveel stikstof op in de bovengrondse biomassa als Italiaans Raaigras.

Vroege afrijping nodig

Belangrijk is om de Snelle Lente Rogge te telen naast een maïsras, waarvan bewezen is dat deze vroeg afrijpt in de kolf. Op die manier kan tijdig geoogst worden, wordt de maximale ds-opbrengst en optimale energiedichtheid met de vroegrijpe maïs behaalt. De oogst geschiedt door de rogge te maaien en te laten voordrogen in het zwad gedurende 1 dag. Vervolgens kan er gehakseld en ingekuild worden bij 28-32% ds.
Geschikte maïsrassen voor teelt in combinatie met Snelle Lente Rogge zijn voor Noord Nederland de zeer vroege rassen Autens en Megusto. Voor midden- en zuid Nederland zijn naast Megusto, ook Benedictio en Genialis zeer geschikt. Snelle Lente Rogge is hiermee na maïs een wisselgewas wat geen geld kost, maar juist geld oplevert en wordt op een duurzame manier gewerkt aan biodiversiteit.
Vroege maïs in combinatie met Snelle Lente Rogge levert de schoonste ecologische footprint. De combinatie levert de laagste uitstoot aan broeikasgassen, het minste/efficiëntste verbruik aan water, de laagste ammoniakemissie, de minste nitraatuitspoeling en de hoogste binding aan CO2. Dit resulteert in het gegeven dat het komende seizoen reeds meerdere duizenden hectares met Snelle Lente Rogge worden gezaaid.
Om de telers kennis alvast kennis te laten maken met Snelle Lente Rogge, zijn verspreid over het land demovelden aangelegd.

Adviesteelt voor maïs én Snelle Lente Rogge

1. Noord Nederland: teelt en oogst van maïs als MKS van het ultra vroege maïsras Autens in combinatie met Snelle Lente Rogge gezaaid voor 1 oktober
2. Noord Nederland: teelt en oogst van silomaïs van de zeer vroege maïsrassen Autens of Megusto in combinatie met Snelle Lente Rogge gezaaid voor 1 oktober
3. Midden en Zuid Nederland: teelt en oogst van maïs als silomaïs of MKS van de zeer vroege – vroege maïsrassen Autens, Megusto, Benedictio of Genialis in combinatie met Snelle Lente Rogge gezaaid voor 1 oktober

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin