Doorgaan naar artikel

‘Wij helpen veehouder meer te doen met minder’

Wij helpen veehouder meer te doen met minder

Wij helpen veehouder meer te doen met minder

DeLaval ziet groeimogelijkheden wereldwijd. Automatisering neemt het voortouw op de moderne, goede geleide bedrijven waar schaal toeneemt en arbeid duur en schaars is. In minder ontwikkelde regio’s voert conventioneel melken de boventoon.

Automatisering neemt een grote vlucht. Dat startte vooral in Europa, maar nu is wereldwijde de trend naar automatisering zichtbaar. Geert-Jacob van Dijk, vicepresident bij DeLaval, een van ’s werelds marktleiders op gebied van melktechniek, geeft zijn visie.

Hoe ziet de wereldmarkt eruit op gebied van melktechniek?
Dat varieert. Er is niet één wereldmarkt. De markt kent nog steeds grote regionale verschillen. Dat is gekoppeld aan cultuurverschillen, geloof, ontwikkelingsfase van de agrarische sector, politiek en overheidsinvloed, klimaat, middelen en beschikbare arbeid. In grote delen van de wereld melkt men nog met de hand of is de eerste stap naar mechanisatie gezet terwijl melkveehouders in andere delen van de wereld grote zij-aan-zijstallen of roterende melkstallen plaatsen of de koeien volledig automatisch worden gemolken.”

Wat zijn de regionale verschillen in (trends in) melktechniek in de verschillende werelddelen?
“De schaal is in veel regio’s bepalend voor de melktechniek. In het Midden-Oosten en grote delen van Afrika is melkwinning via mechanische weg nog geen gemeengoed. De politieke instabiliteit en een zwak economisch vooruitzicht alsmede ontbrekende infrastructuur maakt de ontwikkeling van de melkveehouderij sector daar tot een uitdaging.
Met name in de Verenigde Staten stuwen farm consolidatie en tekort aan arbeidskrachten meer en meer richting hightech-oplossingen om de benodigde schaalgrootte te kunnen invullen en zo ook de noodzakelijke efficiëntie. Melkveebedrijven in de VS, maar zeker ook in Canada maken ondertussen veelvuldig gebruik van het DeLaval VMS V300 melkrobotsysteem dat voldoet aan de eisen van het large-herd segment voor 1000+ koeien.
In Latijns-Amerika is er een toenemende vraag naar oplossingen die de melkwinning en het farm management verbeteren op conventioneel vlak. Maar door het succes van het grootste bedrijf, waar men met 72 DeLaval VMS melkrobots op één locatie zo’n 4.000 koeien melkt, Ancali Agricola in Chili, neemt de belangstelling voor automatisch melken met DeLaval VMS melkrobots ook toe in Latijns-Amerika.

Zet de wereld in op robotisering of is conventioneel juist de groeimarkt?
“In de Benelux zien we het aantal veehouders, ook grotere bedrijven, dat investeert in melkrobots gestaag groeien. Zelfs sneller dan het aantal conventionele stallen. Wereldwijd gaat automatisering en robotisering zeker ook door, maar het aantal nieuwe conventionele systemen stijgt ook nog steeds. West-Europa, Canada en Japan zijn voorlopers op het gebied van automatisch melken, automatisering en gebruik van sensoren en daaraan gekoppelde data. Steeds meer en ook grotere bedrijven overwegen de stap naar robotisering bij een volgende investering. Maar ook bij conventionele systemen kiezen boeren vaak voor hoog-capaciteitstallen met daaraan gekoppeld sensoren en subsystemen die inzicht geven in het melkproces, koegedrag of die arbeidsverlichting bieden.”

Welke andere bewegingen of trends ziet u in deze markt?
“Duurzame productiemogelijkheden komen meer en meer naar de voorgrond en voedselveiligheidsvraagstukken. Meer doen met minder.”

Wordt de conventionele melktechniek nog altijd doorontwikkeld? In welke richting? Kunt u concrete voorbeelden geven?
“Zeker ontwikkelen we de conventionele melktechniek verder door. Verbeteren van capaciteit, melktechniek, melkproces en dierwelzijn, maar ook inzet van sensoren en diagnostische tools, data en digitale services is onderdeel van ons R&D-programma. Zo voegde DeLaval recentelijk nog nieuwe draaimelksystemen E100 en E300 aan haar assortiment toe, waar verbeterde eigenschappen op het gebied van dierwelzijn, melktechniek en arbeidsefficiëntie samenkomen. Vorig jaar is het revolutionair nieuwe Evanza melkstel op de markt gezet. Dat is een lichtgewicht melkstel waarin toegepast een uniek en revolutionair tepelvoeringcartridgesysteem, gemaakt van nieuwe materialen. De veehouder kan nu zelf supersnel tepelvoeringen vervangen. De nieuwe hybride materialen gebruikt voor de cartridges zorgen voor tot 7% sneller melken en een aantoonbaar beter comfort voor melker en koe met minder luchtzuigen en verbeterde uiergezondheid. Nieuw is dat we, net als bij onze melkrobots, en ook bij de Evanza melkstellen, een InService All-Inclusive onderhoudscontract aanbieden, zodat de veehouder altijd over een goed onderhouden en optimaal functionerende melkstel beschikt.”

Welke investeringen doet DeLaval op gebied van melktechniek?
“We investeren fors in R&D, maar ook acquisities behoren tot de mogelijkheden. Recent is Milkrite-Interpuls overgenomen. En nu werken we aan de realisatie van een state of art, volledig geautomatiseerd hightech nieuw proefbedrijf voor 550 dieren in Tumba (Zweden) op het terrein van ons hoofdkantoor, naast de bestaande faciliteiten. Dit is in 2022 gereed.”

Hoe verhoudt DeLaval zich in de wereldmarkt?
“DeLaval is wereldwijd de grootste aanbieder van melkwinning- en aanverwante systemen en ons streven is deze positie verder uit te breiden en te verstevigen.”

Wat betekenen de overige producten naast de hardware melktechniek? Zoals consumables?
“Onze klanten, waar ook ter wereld hebben in de basis overal dezelfde vier uitdagingen: Winstgevendheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid en arbeidsefficiëntie. We stellen de klant centraal. Onze strategie is erop gericht hen te helpen deze doelstellingen te bewerkstelligen. Deze uitdagingen zijn vaak samenhangend, bijvoorbeeld een beter dierwelzijn betekent gezondere koeien, lagere kosten door minder curatief ingrijpen, hogere melkproductie dat weer bijdraagt tot een hogere winstgevendheid. Onze op maat gemaakte klantconcepten inclusief dierwelzijn en koecomfort producten, consumables, fysieke services, preventief onderhoud, digitale services en managementadvies op afstand worden steeds belangrijker als invulling aan de uitdagingen van individuele veehouders. Dit biedt de melkveehouder als ondernemer volledig zicht over de operationele kosten voor langere termijn.”

En wat betekent leveren van software? Data-analyse, management-programma’s? Is dit alleen voor de westerse melkbedrijven?
“Nee, dit is zeker niet alleen voor westerse melkveebedrijven. Globaal gezien hebben alle melkveehouders vergelijkbare uitdagingen, waarbij de nadruk op detailniveau anders kan zijn per regio.”

Wat kan er ondertussen allemaal inline/on farm gemeten worden?
“Wat kan er niet gemeten worden is wellicht meer relevant. Alles waar het woord kwaliteit aan gelinkt kan worden, is meetbaar. Veel melk-, koe- en koegezondheidgerelateerde zaken, maar ook machine- en omgevinggerelateerde parameters zijn te meten. Nog niet alles is nu even relevant. Maar wat je kunt meten, kun je managen. Verder onderzoek en nieuwe inzichten gaan de sector verder helpen. Dat is in de toekomst doorslaggevend.”

Welke nieuwe ontwikkelingen komen er nog aan?
“Innovatie zit in onze genen. Sinds dat Gustav de Laval de melkseparator uitvond en in 1894 patenteerde, kijken we continu hoe we met innovatieve oplossingen melkveehouders over de gehele wereld kunnen helpen een meer efficiënte bedrijfsvoering te runnen.
Het bevorderen van innovatie en het beschermen van wat we uitvinden is de sleutel tot ons succes op de lange termijn. Daarom hebben we constant innovaties in de pijplijn. Maar dit zijn zaken die we voor ons zelf houden totdat het volledig uitontwikkeld is en grondig getest – en als het af is, wordt het in de markt geïntroduceerd.
Om toch een tipje van de sluier op te lichten: op de melkveehouderij van de toekomst zijn sensoren ingebed in elke fase van het productieproces en op elk deel van de installatie. Door middel van machine learning- en deep learning-algoritmen brengt het internet of things (IoT) al deze technologie samen en gaat het een substantiële bijdrage leveren aan niet alleen een efficiëntere, maar ook een duurzamere melkproductie.
IoT-systemen gaan melkveehouders een enorme hoeveelheid gegevens bieden die ze kunnen gebruiken om optimale (management) beslissingen te nemen. Zo is via ‘slimme oplossingen’ de melkproductie te verhogen waarbij rekening wordt gehouden met de ecologische footprint en dierwelzijn. Kortom: het zal veehouders helpen ‘Meer te doen met Minder’.

Geert-Jacob van Dijk (1961) is geboren als melkveehouderszoon in provincie Groningen. Hij startte in 1987 als productmanager bij Alfa Laval Agri (nu DeLaval). Na diverse managementposities in de marketing en sales, in Nederland, Benelux en West-Europa werd hij in 2009 directeur voor de DeLaval vestiging in Zuid-Korea. Na 1,5 jaar werken in Seoul werd hij directeur After Sales en Service en vervolgens 1,5 jaar later benoemd tot Algemeen directeur in China en legde het fundament voor explosieve omzetgroei door verdere professionalisering en industrialisering van de Chinese melkveehouderij. In 2014 kwam hij terug in Nederland. Nu is hij Vice President Market Area Western Europe & Sub Saharan Afrika.

Beheer
WP Admin