Doorgaan naar artikel

Vormen van legering in maïs als gevolg van storm

Vormen van legering in maïs als gevolg van storm

Vormen van legering in maïs als gevolg van storm

Slecht weer is van alle tijden, maar de laatste jaren komen steeds vaker zomerstormen voor die in menig maïsgewas zijn sporen nalaten. Maar niet alle schade is gevolg van knakmais of legering.

Schadebeelden in maïs als gevolg van storm worden veelal onder de noemer ‘legering’ of ‘knakmaïs’ geplaatst. Maar feitelijk en meer in detail gaat het om 5 verschillende vormen van schade die in meer of mindere mate opbrengstderving en/of kwaliteitsverlies opleveren.

1. Wortelzwakte of zomerlegering voor de bloei
Wanneer een gewas voor de bloei door een storm geveld wordt, treedt in sommige gevallen zomerlegering op. Het gewas ligt dan enige tijd als ‘gewalst’ op het veld. Het gewas zal zich in een kleine week weer oprichten, maar wel met een gebogen stengel in de vorm van een omgekeerde wandelstok als aandenken. De opbrengstderving of het kwaliteitsverlies is in deze situatie gelukkig te verwaarlozen.

 

2. Zomerlegering door wortelzwakte na de bloei
Bij een storm in de tweede helft van het groeiseizoen, dus na de bloei, kunnen sommige maïsrassen volledig plat gaan. Dan komen vaak (een deel van) de wortel en een moot grond bloot te liggen. Dit is de afgelopen jaren op meerdere percelen het geval geweest. De oorzaak zit in een te gering aantal kroonwortels en een gebrekkige ruimtelijke schikking van de wortels. Dit is genetisch bepaald, wat betekent dat sommige maïsrassen gevoelig zijn voor deze vorm van legering en andere helemaal niet. Het trieste resultaat is dat door wortelzwakte gelegerde maïs slecht tot niet is te oogsten, met een serieuze opbrengstderving en verhoging van het ruw as gehalte van het geoogste product tot gevolg.

 

3. Green snapping – breken van de stengel

Vóór de bloei breken de stengels op of net boven de zich op dat moment strekkende stengelknoop. De stengelknoop is onverhout (niet gelignificeerd) zolang celdeling plaatsvindt. Er vindt compensatie van opbrengstderving door buurplanten plaats indien het aandeel planten met green snap minder dan 20% is. Dit komt omdat deze meer de ruimte krijgen om zich beter te ontwikkelen.

Green snapping is niet het gevolg van een bepaalde raskeuze, maar direct het resultaat van een storm op het verkeerde moment. Wanneer de storm een week eerder of juist later over het bewuste perceel getrokken was, dan had het met zekerheid veel minder tot geen schade berokkend. Juist dan worden weer andere percelen getroffen, wanneer de mais op deze percelen zich op dat moment in de strekkingsfase bevindt.

 

4. Stengelzwakte – knikken van de stengel

Kort vóór de kolfrijpheid knikt de stengel op knie- tot heuphoogte zonder effectief te breken. Het knikken is het gevolg van het hefboomeffect van een zware afrijpende kolf op een suiker-uitgeloogde stengel. Over het algemeen is geknikte maïs nog aardig goed te oogsten zonder al te veel product- en/of kwaliteitsverlies. Dit omdat de afrijping (gedeeltelijk) doorgaat omdat de stengeldelen boven en onder de breuk nog met elkaar verbonden zijn. Dit in tegenstelling tot maïs die door green snap beschadigd is geraakt.

 

5. Fusarium

Fusarium in maïs komt aan het eind van kolfrijpheid tot uiting in een toenemende bruinverkleuring in het onderste stengelgedeelte in combinatie met verminderde stevigheid van het weefsel en treedt vooral op droogtegevoelige lichte grond. Het gevolg is een steeds slechter wordende stabiliteit, wat resulteert in legering.

Gelegerde maïs als gevolg van Fusarium is moeizaam te oogsten met eventueel opbrengstderving tot gevolg. Ook een kwaliteitsvermindering is mogelijk aan de orde, onder andere doordat meer gronddeeltjes in de maïskuil terecht komen. Ook kan een onvoldoende afrijping door het vroegtijdige afsterven van de maïsplant als gevolg van de Fusarium aantasting het resultaat zijn. Ook hier is een genetisch bepaald onderscheid te maken tussen de verschillende maïsrassen als het gaat om gevoeligheid voor in dit geval stengel Fusarium.

Neem ter preventie de juiste teeltmaatregelen

Om de komende jaren legering in maïs zoveel mogelijk te voorkomen zijn de volgende maatregelen de juiste:
• Zorg voor een goede bodemvruchtbaarheid. denk hierbij in het bijzonder aan een goede pH van de bodem en een voldoende bemesting met kalium. Zonder een goede bodemvruchtbaarheid is de kans op een zwakker gewas aannemelijk.
• Start met beregenen bij een dreigend vochttekort.
• Kies voor compacte maïsrassen die zich de afgelopen jaren in de praktijk op stevigheid bewezen hebben. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Prixdor, Megusto, Benedictio, Genialis of Millesim.

Wilt u meer informatie over de verschillende vormen van legering of heeft u zelf met stormschade te maken? Neem dan contact op met uw KWS-adviseur. Zijn contactgegevens zijn te vinden op www.kwsmaiszaad.com/nl/contact.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin