Doorgaan naar artikel

Vanggewas Snelle Lente Rogge vangt ook echt reststikstof

01 partner

01

Daar waar onderzaai door droogte en gebrek aan licht nauwelijks op het veld te zien is, is de beginontwikkeling van Snelle Lente Rogge na de zaai bewonderenswaardig snel. De beelden spreken voor zich. Geen wonder dat Snelle Lente Rogge volledig uitverkocht is.

Nu dagelijks over stikstof gesproken wordt, zijn we bijna vergeten dat er naast het gegeven dat er geen stikstof meer in Natura 2000 gebieden mag neerdalen, er ook niet teveel stikstof naar het grondwater mag uitspoelen. Daarom heeft de wetgever bedacht dat het vanggewas na snijmaïs op zand- en lössgronden ten laatste op 1 oktober moet worden gezaaid. Naast de het feit dat dit kan in de vorm van bijzaai of onderzaai tijdens de teelt, kan dit ook na de oogst van de maïs wanneer deze maar plaatsgevonden heeft voor genoemde datum.

Om die reden, maar ook om reden van het feit dat het zeer gewenst is om meer eiwit van eigen grond te halen, is dit jaar Snelle Lente Rogge geïntroduceerd. De argumenten om Snelle Lente Rogge als vanggewas en eiwitproducent te telen zijn zo overtuigend, dat het volledig uitverkocht is.

Nu, na de zaai blijkt hoe effectief Snelle Lente Rogge als vanggewas is. In vergelijking met onderzaai en nazaai met Italiaans Raaigras laat Snelle Lente Rogge de beste stand zien. Het verschil is groot. Daar waar onderzaai door droogte en gebrek aan licht nauwelijks op het veld te zien is, is de beginontwikkeling van Snelle Lente Rogge na de zaai bewonderenswaardig snel. De beelden spreken voor zich.

Uit stikstofmetingen in de grond blijkt dat Snelle Lente Rogge, al vrij snel na de zaai, dubbel zoveel reststikstof weet te ‘vangen’ als het vanggewas wat tijdens de teelt van maïs is ondergezaaid. Over effectief reststikstof vangen gesproken! De gevangen reststikstof komt weer ten goede aan de groei en ontwikkeling van de Snelle Lente Rogge in de winter en het vroege voorjaar om uiteindelijk in april de hoge drogestof- en eiwitopbrengst te halen. Kies voor seizoen 2020 voor een combinatie van tijdig afrijpende maïsrassen zoals Autens, Megusto of Benedictio in combinatie met Snelle Lente Rogge!

Meer informatie is te vinden op www.kwsmaiszaad.com.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin