Doorgaan naar artikel

Uitstel voor inzaaien vanggewas op zand- en lössgrond

Uitstel voor inzaaien vanggewas op zand- en lössgrond

Foto: KWS

Demissioniar minister Schouten heeft de uiterste inzaaidatum voor een vanggewas na de oogst van maïs als silomaïs (op zand- en lössgrond) voor dit seizoen naar 31 oktober verschoven. Voorwaarde is wel dat het vanggewas binnen drie etmalen na de oogst moet worden gezaaid.

De uiterste inzaaidatum van het vanggewas op maïspercelen die als MKS of CCM worden geoogst, blijft 31 oktober. Daarnaast is het belangrijk om, wanneer er in oktober een vanggewas na maïs wordt gezaaid, te kiezen uit de gewassen Spelt, Triticale Winterrogge, Wintertarwe of Wintergerst.

Omdat Snelle Lente Rogge volgens de wetgeving onder winterrogge valt, mag dit dan ook in oktober nog gezaaid worden. Snelle Lente Rogge heeft als hybride rogge het grote voordeel dat het na de zaai vlot kiemt en daardoor snel de bodem bedekt. Hierdoor is het nog heel goed mogelijk om dit in oktober te zaaien en wordt voldaan aan de inspanningsverplichting

Ook mag er een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas gezaaid worden. Het mengsel bestaat dan wel voor minimaal twee derde uit een of meer uit de hierboven genoemde vanggewassen. Voorwaarde is dat het ingezaaide mengsel in het najaar tot ontwikkeling komt. Een mengsel wat tenminste voor twee derde uit Snelle Lente Rogge (en bijvoorbeeld voor een derde uit Italiaans Raaigras) bestaat, mag dus ook.

Uit onderzoek, uitgevoerd door Wageningen University & Research in Nederland en het ILVO in België in seizoen 2020-2021, is met Snelle Lente Rogge ten opzichte van traditionele rogge bij oogst in april een duidelijke meeropbrengst gerealiseerd en werd er meer stikstof vastgelegd.

Zaaiadvies Snelle Lente Rogge

Snelle Lente Rogge stoelt, in vergelijking met andere traditionele roggesoorten, in het vroege voorjaar beter uit en vormt meer stengels per plant. Hierdoor is bij zaai na de oogst van maïs, zeker in oktober, de helft minder zaaizaad benodigd.
• Als vanggewas en om te maaien: 2 miljoen zaden/ha = 4 eenheden/ha (± 80 kg)*
• Als vanggewas: 1 miljoen zaden/ha = 2 eenheden/ha (± 40 kg)

*De aanbevolen hoeveelheid bij traditionele rogge ligt tussen 130 en 160 kg/ha

Beschikbaarheid en levering

Op dit moment is Snelle Lente Rogge in de originele en herkenbare oranje KWS-verpakking nog beschikbaar en snel leverbaar via uw handelaar. Meer informatie over Snelle Lente Rogge is te vinden op www.kws.com/nl/nl/producten/snelle-lente-rogge.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin