Doorgaan naar artikel

Steeds meer Duitse boeren kopen grond in Nederland

Steeds meer Duitse boeren kopen grond in Nederland

Steeds meer Duitse boeren kopen grond in Nederland

De prijsverschillen zijn dusdanig groot dat het voor de Duitse boeren aantrekkelijker is om over de grens te investeren. In de omgeving Winterswijk/Groenlo is in twee jaar tijd al zo’n 100 hectare overgegaan in Duitse hand.

Ondanks het niet gewenst is, gebeurt het toch en is het ook toegestaan (mits de Duitse collega zich aan de Nederlandse wetgeving houdt). “Iedere boer heeft behoefte en baat bij grond. Het is een vrije markt en de grondprijzen zijn dusdanig onderscheidend dat een eventuele gunfactor niet in aanmerking komt. Het gaat vaak wel om € 10.000 à € 15.000 per hectare verschil wat de Duitsers meer bieden”, volgens RGO makelaar Bennie Hummelink. Volgens de makelaar schommelen de prijzen in de omgeving Winterswijk rond de € 60.000 – € 80.000 per hectare. Duitse collega-boeren over de grens betalen voor courante percelen in sommige gevallen al € 100.000 – € 120.000 per hectare. Daarmee houdt Hummelink het voor aannemelijk dat deze kooptrend zich op de korte termijn door zal zetten, ook al had hij dat liever anders gezien.

Druk op de grondmarkt is enorm

De druk op de Achterhoekse grondmarkt is de laatste jaren fors. Niet alleen (Nederlandse) boeren hebben interesse in grond, maar ook project- en natuurontwikkelaars snoepen steeds meer grond weg. Dat drijft de prijs steeds verder op, waardoor het voor veel agrarische ondernemers financieel niet haalbaar is om extra grond aan te kopen, bijvoorbeeld voor extra mestplaatsingsruimte of extensivering. Daar komen de extra regels nabij Natura 2000-gebieden nog bij. “In totaal is er in de grensstreken de laatste paar jaar al wel 200 hectare Nederlandse landbouwgrond onteigend. Natuur krijgt steeds meer aandacht, maar ook zonneparken zijn in trek. Er loopt nog een procedure voor een zonnepark van 62 hectare in het buitengebied van Winterswijk. Het lijkt erop dat zij groen licht krijgen”, aldus Hummelink.

Financiering

Een ander groot deel van de grond is dus in Duitse handen overgegaan. “Op de een of andere manier kunnen de Duitse boeren gemakkelijk(er) aan geld komen om die stap ook daadwerkelijk te zetten.” Ook zou voor enkele Duitse veehouders gelden dat grond van hen opgekocht is voor de realisatie van industrieterreinen, bijvoorbeeld in Vreden. Zij zijn op zoek naar compensatie en vinden in Nederland goedkopere gronden.

LTO Noord laat weten dat zij niet blij is met de Duitse belangstelling. Die werkt namelijk prijsopdrijvend, wat de Nederlandse grensboeren niet ten goede komt. Er is al zoveel grond opgegaan aan natuur, zonneparken en woningbouw, vindt de belangenbehartiger. Toch is er weinig aan de trend te doen. De grondmarkt is een vrije markt.

Beheer
WP Admin