Doorgaan naar artikel

Selectie voorkomen geeft de helft minder ketose

Selectie voorkomen geeft de helft minder ketose partner

Selectie voorkomen geeft de helft minder ketose

Het gemengde rantsoen optimaliseren en daarmee selectie voorkomen levert gemiddeld de helft minder ketose, slepende melkziekte, op. Dat blijkt uit de tweede praktijkproef van Gemengd Voeren 2.0, de voerstrategie om selectie uit te bannen en de voerefficiëntie te verbeteren.

Op 31 bedrijven, variërend van 53 tot 308 koeien per bedrijf, is het hele proces rond het gemengde rantsoen geoptimaliseerd volgens de richtlijnen van Gemengd Voeren 2.0 Het aantal ketose-attenties in de eerste 60 dagen van de lactatie is bij tweede- en derdekalfs koeien 6,8% lager. De oudere koeien met meer dan 3 lactaties laten een nog grotere daling zien: van 30,4% ketose voor de proef naar 16,8% na de proef. Een daling maar liefst 13,7%. Ook bij de vaarzen was het aantal dieren met slepende melkziekte significant lager: er waren 9,9% minder ketoseattenties in de eerste 60 lactatiedagen tijdens de proef. (zie tabel) Vooral het verkorten van de negatieve energiebalans is hiervan de reden.

Voerefficiëntie + 0,10 levert ruim €21.000 op

Naast minder slepende melkziekte geeft Gemengd Voeren 2.0 een hogere voerefficiëntie van 0,10 punten, zo blijkt ook uit deze praktijkproef. Op een bedrijf van 100 koeien levert dit ruim €21.000 op, zie onderstaand rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld

Het voorbeeldbedrijf heeft 100 koeien die gemiddeld 9.000 kg melk per jaar geven. Dat geeft een dagproductie van 900.000 / 365 is 2.465 kg melk per dag. Daarvoor is 1.900 kg drogestof per dag nodig, wat de voerefficiëntie op 1,30 brengt.
Een verbetering van 0,1 punt voerefficiëntie betekent dat de melkproductie stijgt naar 1.900 x 1,40 is 2.660 kg per dag of 970.900 kg per jaar. Dat is 70.900 kg per jaar extra. Bij een melkprijs van €0,30/kg is dat 90.700 x €0,30 is €21.270.

Kijk voor meer informatie op www.gemengdvoeren.com

Agrifirm Nutritional Solutions levert kwaliteitsveevoeders en tal van andere producten en diensten aan u als ondernemer in de melkveehouderij. Het rendement van onze klanten staat daarbij centraal. We werken voortdurend aan nieuwe assortimenten en concepten die zijn toegesneden op specifieke behoeftes. We zijn marktleider op het gebied van veevoeders in Nederland.

Meer over Agrifirm
Beheer
WP Admin