Doorgaan naar artikel

PAS-melding blijft legaal

Afbeelding

Bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet verplicht waren een Natuurvergunning aan te vragen, maar konden volstaan met een melding, blijven legaal. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten aan het parlement.

Om duidelijkheid te bieden, zullen (…) meldingen door de overheid gelegaliseerd worden”, aldus Schouten. De minister had al eerder gezegd dat er een voorziening zou worden getroffen voor de PAS-meldingen.

Er geldt wel een aantal voorwaarden. Het moet gaan om:
● activiteiten die volledig gerealiseerd waren op 29 mei 2019 (datum uitspraak Raad van State);
● projecten die nog niet volledig gerealiseerd waren op 29 mei 2019 en waarbij aantoonbare stappen waren gezet met het oog op volledige realisatie;
● projecten waarvan de realisatie nog moest beginnen, waar waarvoor al wel aantoonbare ‘onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen’ waren aangegaan.

De PAS-melding werd bij de invoering van het PAS ingevoerd om niet elk bedrijf met een relatief kleine stikstofbelasting te verplichten een vergunning aan te vragen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Het ging om activiteiten waarvan de stikstofdepositie op een kwetsbaar Natura2000-gebied werd berekend op maximaal 1 mol per hectare per jaar. Van de meldingsmogelijkheid hebben meer dan drieduizend – meest agrarische – bedrijven gebruik gemaakt.

Hoe de legalisering precies vorm krijgt, moet in de loop van het komende jaar duidelijk worden. Zolang het nog niet wettelijk is geregeld, zal het Rijk niet controleren op de Natuurbeschermingswet-vergunningen van die bedrijven. De minister vraagt de provincies ook niet daarop te controleren. Schouten zegt dat de stikstofdepositie van deze bedrijven door de meldingen wel is geregistreerd en dus ook meetelt in de stikstofbelasting van natuurgebieden.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin