Doorgaan naar artikel

Oud grasland levert topopbrengsten

Afbeelding

Oud grasland op zeeklei levert vergelijkbare tot hogere opbrengsten op dan nieuw grasland. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Louis Bolk Instituut op tien melkveebedrijven. Daar zijn jong en oud grasland vergeleken op productie, voederwaarde, bodemkwaliteit en biodiversiteit.

“De aanname dat jong grasland altijd meer oplevert dan oud grasland gaat met de huidige bemestingsgebruiksnormen niet meer op’, stelt onderzoekster Goaitske Iepema. “Het koesteren van het organische stofgehalte, dat je als veehouder onder je grasland hebt, wordt nog belangrijker. Wij hopen dat ondernemers deze kennis meenemen in hun management en hun overwegingen om grasland wel of niet te vernieuwen.”

Waar niet bemest wordt met stikstof, blijkt de productie van oud grasland bijna 10 procent hoger te liggen dan van nieuw grasland. De resultaten zijn verrassend, omdat veel agrarische ondernemers grasland juist vernieuwen om een hogere productie te behalen.

Het onderzoek is tijdens het afgelopen seizoen uitgevoerd bij tien melkveehouders in Friesland en Groningen vanuit het project Goud van Oud Grasland. Op elk melkveebedrijf is van een jong en oud grasland de productie gemeten bij 0 en 300 kilo stikstof per hectare. De opbrengst varieerde bij 0 kilo stikstofbemesting tussen de 6,9 en 12,9 ton droge stof per hectare. Met een bemesting van 300 kilo stikstof per hectare uit kunstmest varieerde de opbrengst tussen de 13,8 en 18,0 ton droge stof per hectare.

Oude graslanden (ouder dan twintig jaar) hadden gemiddeld een hogere opbrengst dan de jongere percelen (jonger dan tien jaar). Dit gold zowel voor de onbemeste percelen (10,2 versus 9,4 ton drogestof per hectare) als de percelen die 300 kilo stikstof per hectare toegediend kregen (15,9 versus 15,6 ton drogestof per hectare). Zonder stikstofbemesting produceren acht van de tien oude graslandpercelen beter dan de jonge percelen op hetzelfde bedrijf. Door de bemesting met stikstof wordt het verschil in productie tussen jong en oud grasland kleiner.

Beheer
WP Admin