Doorgaan naar artikel

‘Optimale maaimoment basis voor kostprijs’

Afbeelding

Om efficiënt melk te produceren heeft een koe hoogwaardig voer nodig. Een verse, goed uitgebalanceerde rantsoen van hoge kwaliteit is van cruciaal belang. De ruwvoerkwaliteit speelt hierbij een belangrijke rol, omdat het rantsoen uit gemiddeld 70% ruwvoer bestaat. De ruwvoerkwaliteit wordt onder andere bepaald door het suikerniveau en drogestof percentage van het gras. Factoren die u als veehouder kunt beïnvloeden tijdens de ruwvoederwinning.

Albert en Aaltje Hulst runnen een melkveebedrijf met ruim 100 melkkoeien. De ruwvoerderwinning voor hun koeien besteden ze deels uit aan de loonwerker; maar het meeste werk doen ze zelf. Albert: “De loonwerker verzorgd het bemesten, inkuilen, en mais hakselen. Het maaien, schudden en harken doen we allemaal zelf om een kwalitatieve en efficiënte ruwvoederwinning te behalen voor onze koeien. Dat doen we met name door op het juiste moment te maaien.”

Suikers worden overdag gevormd onder invloed van zonlicht. ’s Nachts wordt een gedeelte van deze suikers in het gras gebruikt voor de energie die de plant zelf nodig heeft voor de groei. Omdat niet alle suikers ’s nachts wordt ‘verbruikt’ door de plant, wordt het suikerpercentage steeds hoger naargelang de zon overdag blijft schijnen. Het beste maaimoment is daarom na een aantal dagen zon, zodat het gras de meeste suikers heeft opgebouwd. Albert: “Wij houden rekening met het aandeel suiker in het gewas door voldoende zonuren in het gewas te creëren voor het maaien, en door het tijdstip op de dag van het maaien. Vaak bepaalt het weer dus het moment van maaien.”

Het suikerniveau van gras varieert gedurende de dag, het is daarom cruciaal om met een hoge capaciteit en het juiste moment van maaien er voor te zorgen dat zoveel mogelijk energie vast gehouden wordt. Na een regenachtige periode is het daarom beter om 1 a 2 dagen te wachten met maaien zodat er voldoende suikers gevormd worden. Bovendien wordt het gras op die manier ook droger voor het maaien. Voor een maximale voeropname van de koe is tevens smakelijkheid van belang; de suikers in het gras zorgen voor die smakelijkheid.”

Albert: “We zouden het maaien aan de loonwerker over kunnen laten, maar dan ben je te afhankelijk van zijn beschikbaarheid. Dat vinden we te riskant in verband met het weer. De kwaliteit van je kuil bepaald grotendeels de voerkosten, en dat is dus ook voornamelijk de reden dat we zelf maaien om zo snel mogelijk te kunnen inspelen op het weer als dit nodig is.”

Albert: “Efficiëntie in ruwvoederwinning heeft  met verschillende zaken te maken. Efficiënt je ruwvoer binnenhalen doen wij  allereerst door te zorgen voor een goede grasmat door mollenbestrijding, onkruidbestrijding, eventueel op tijd doorzaaien en bovenal om te proberen op het juiste moment te maaien. Als de ruwvoerwinning goed lukt allemaal dan heb je al een grote winst te pakken voor het winterseizoen.”

Albert heeft een Splendimo maaier, Lotus schudder en Hibiscus hark van Lely. “De keuze voor Lely is een wel overwogen keuze geweest, kwalitatief heb ik een heel goed gevoel bij Lely. Dat geldt bovenal voor de schudder en de maaier. De schudder vind ik gewoon super. Dat is ook mede de reden dat we nu gaan maaien zonder kneuzer omdat ik denk dat ik dat met de schudder kan opvangen door de capaciteit en zeer goede manier van schudden.”

De specifieke haaktand van de schudder kan het gras beter keren; het geeft een perfecte omkerende werking. Door de haken wordt het gras met meer kracht weggegooid waardoor het natte gras verder weg wordt gegooid dan het droge.

De kwaliteit van de maaier komt met name door het eigen gewicht, de constructie en het nette maaibeeld van de Splendimo. Door de grote maaihoek van de Splendimo ontstaat er een net maaibereik en een goede her-aangroei van het gras, dat komt doordat de maaischijf vooraan op de maaiblak staat. Daardoor is er een grote overlap tussen beide schijven.

Behalve het suikerniveau is tevens het drogestof percentage van grote invloed op smaak en conservering. Hoe sneller  het optimaal percentage wordt bereikt, hoe minder verliezen er optreden. Een stijging van 35-40% DS – wat optimaal is voor een koe – heeft een opname van een extra kg DS tot gevolg. Met een voerefficiëntie van 1.45 kan dit 5% meer melkopbrengst opleveren.

Lely Farm Management Support (FMS) kan u adviseren bij het maken van goed ruwvoer, en de effecten op de voerefficiëntie van uw koeien.

Albert en Aaltje Hulst met kinderen Marie-Louise, Emiel en Sander, runnen een melkveebedrijf met 100 melkkoeien die worden gemolken door 2 Astronaut A4 melkrobots.

Als internationaal familiebedrijf in de agrisector is Lely dagelijks bezig het leven van veehouders aangenamer te maken met innovatieve oplossingen en gerichte services. Daartoe biedt het bedrijf oplossingen voor nagenoeg alle werkzaamheden in de koeienstal: van melkrobots tot verzorgingsproducten, van automatische voersystemen tot stalreinigers. En advies voor het slim inrichten van het melkveebedrijf met gebruik van managementsystemen.

Meer over Lely

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin