Doorgaan naar artikel

Onzekerheid troef op melkveebedrijf door derogatie en dierrechten

Vretende koeien in stal. -Foto: Ruud Ploeg

Vretende koeien in stal. -Foto: Ruud Ploeg

Meningen worden vaak gedeeld in fora of gekoppeld aan artikelen op internet. Melkvee100Plus peilt elk kwartaal de meningen onder de nieuwsbrieflezers via een enquête. Ditmaal luidt de vraag: wekken derogatie en dierrechten onzekerheid?

Een op de vijf van de 120 respondenten die reageerden op de , denkt dat Nederland geen derogatie verleend krijgt. Nog eens ruim 30% twijfelt daar sterk aan. Toch heeft dat geen directe impact op de bemesting in het voorjaar. Vier op de vijf melkveehouders gaat gewoon de normale hoeveelheid drijfmest uitrijden en bemest de eerste snede op behoefte. 20% maakt wel twee bemestingsplannen: één op basis van derogatie en één op basis van bemesting zonder derogatie. Een klein deel reserveert meer mest voor grasland of gaat de drijfmestgift meer spreiden. Een op de tien twijfelt nog hoe de dierlijke bemesting wordt uitgevoerd.

Naast de drijfmest zegt bijna de helft de kunstmest vroeg te willen inzetten en gebruikt daarbij een voorjaarsmeststof. Nog een kwart wil ook vroeg strooien, maar gebruikt daarbij standaard KAS-meststof. Het laatste kwart wacht liever wat langer met de kunstmeststikstof om zo de hoogste benutting na te streven.

Fosfaat en stikstof

In de voorgestelde forfaitaire fosfaat excretienormen zullen de meeste bedrijven ruimte krijgen om meer vee te houden. Liefst 87% wil die ruimte ook benutten. Het overgrote deel om meer koeien te houden. Een klein deel zegt liever iets meer jongvee aan te willen houden. Slecht 13% zegt dat ze het gelijke aantal dieren willen houden en de overtollige fosfaatruimte willen verkopen.

Meer koeien betekent wel meer stikstofexcretie. Dat zal mogelijk opnieuw leiden tot overschrijding van het stikstofplafond van de melkveehouderij. De overheid spreekt daarom al van mogelijke invoering van dierrechten. Van de respondenten zegt een op de drie dat weer een nieuw systeem een slecht idee is. Een op de vijf zegt dat het beter is om dan de fosfaatrechten aan te houden. Een kwart geeft aan dat de sector meer tijd moet krijgen om collectief de hoeveelheid stikstof te verminderen.

De hele discussie over dierrechten en uitblijven van derogatie heeft effect op de veehouders. Iets meer dan de helft voelt zich onzeker over de toekomst. Nog eens een kwart geeft aan dat het gevoel van onzekerheid fiftyfifty is. Het resterende kwart voelt geen onzekerheid.

In de enquête wordt altijd gevraagd om een cijfer te geven voor het ondernemersklimaat. Dat komt uit op 5,5 gemiddeld. 43% geeft een cijfer 5 of lager. Het meest gegeven cijfer (27%) is een 7. Uit de uitleg die sommigen bij het cijfer hebben gegeven, blijkt de huidige melkprijs nog wel reden voor enig optimisme.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin