Doorgaan naar artikel

Nieuwe reorganisatie bij FrieslandCampina

De fabriek FrieslandCampina in Maasdam, waar de productie van dagverse zuivel wordt geconcentreerd. - Foto: ANP

De fabriek FrieslandCampina in Maasdam, waar de productie van dagverse zuivel wordt geconcentreerd. - Foto: ANP

FrieslandCampina gaat de productie van dagverse zuivel volledig concentreren in de locatie in Maasdam, de fabriek in Rotterdam gaat uiterlijk december 2023 sluiten. In Leeuwarden gaan twee melkpoedertorens dicht per 1 mei 2022.

Volgens een bekendmaking van het zuivelbedrijf over de reorganisatie passen de stappen in de transitie naar een ‘productportfolio met meer focus op zuivelproducten met toegevoegde waarde’. De productielocaties maken deel uit van FrieslandCampina Food & Beverage. De aanpassingen in het productienetwerk zullen leiden tot eenmalige kosten van ongeveer € 45 miljoen volgens FrieslandCampina.

Duurzamere productie

Roel van Neerbos, president van Food & Beverage, noemt het een weloverwogen transitie die tegemoetkomt aan de marktvraag naar duurzamere producten met toegevoegde waarde, zoals zuivel onder het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk. Door de voorgenomen samenvoeging van de dagverse zuivelproductie naar Maasdam verwacht FrieslandCampina een reductie van 30% voor de CO2-uitstoot van de dagverse zuivel.

In Rotterdam komen 142 arbeidsplaatsen te vervallen. In Leeuwarden verdwijnen als gevolg van de voorgenomen sluiting van de melkpoedertorens 55 van de 750 arbeidsplaatsen. In Maasdam ontstaan door de samenvoeging circa 40 nieuwe arbeidsplaatsen bovenop de bestaande 267. Medewerkers op de drie locaties zijn geïnformeerd over het voornemen. De ondernemingsraad moet het voornemen nog goedkeuren.

Eén locatie voor dagverse zuivel

Als de sluiting van Rotterdam een feit is, heeft FrieslandCampina zelf nog één locatie voor de productie van dagverse zuivel. De overgang naar Maasdam zal aanpassingen vergen, onder meer voor verduurzaming van de productie, geeft een woordvoerder aan. De kosten daarvan kunnen over een groter volume verdeeld worden. Aanpassingskosten voor de fabriek in Maasdam zijn niet opgenomen in de eenmalige last van € 45 miljoen.

Met name de sluiting van de poedertorens in Leeuwarden is een onderdeel van de eerder al aangekondigde aanpak van overcapaciteit. De fabriek in Lochem heeft genoeg capaciteit om dat op te vangen, ook kan daar de room meteen worden verwerkt tot boter.

Nieuwe reorganisatie

De nieuwe reorganisatie komt bovenop de eind 2020 ingezette reorganisatie om de resultaten te verbeteren. Dat heeft onder meer te maken met een dalende melkaanvoer. Bij de jaarcijfers 2021 bleek dat de kosten voor de eerdere reorganisatie mee waren gevallen, deels door de grote vraag op de arbeidsmarkt. Het aantal personeelsleden daalde wereldwijd met 1.745, duidelijk meer dan de doelstelling van 1.000 medewerkers.

Beheer
WP Admin