Doorgaan naar artikel

Minder ammoniak met verdunning en extensivering

Bemesten van land met een zodenbemester.

Bemesten van land met een zodenbemester.

De hoogte van de ammoniakemissie op melkveebedrijven hangt sterk af van de intensiteit van de melkproductie en van de toedieningswijze op het land.

Dit blijkt uit lopend onderzoek van het project Koeien & Kansen. Van de 18 deelnemende bedrijven blijkt dat de ammoniakuitstoot per hectare sterk varieert. De gemiddelde emissie op de Koeien & Kansen-bedrijven is bijna 64 kilo per hectare, maar de laagste score bedraagt 40 kilo ammoniak (NH3) per hectare, de hoogste 105 kilo per hectare.

Intensiteit belangrijke factor voor ammoniakemissie

Een belangrijke factor die de verschillen bepaalt, is de intensiteit. Het bedrijf met de laagste emissie per hectare kent een intensiteit van 11.000 kilo melk per hectare, het bedrijf met de hoogste emissie produceert 44.000 kilo melk per hectare. Naast intensiteit spelen ook factoren als melkproductie per koe, aantal stuks jongvee en rantsoen een rol.

Stikstofgehalte in voer

De verschillen in emissie per stal zijn veel kleiner en variëren tussen de 10 en 13 kilo ammoniak per GVE. Een belangrijke rol in deze verschillen speelt het stikstofgehalte in het voer. Over de emissie bij weidegang wordt niets gezegd.

40% minder ammoniak bij mest verdunnen

De emissie bij landwerk verschilt ook sterk, een factor die sterk verband houdt met de wijze van uitrijden. Op 10 bedrijven wordt de mest verdund. Dat reduceert de emissie met ongeveer 40% en al is dit geen erkende emissiebeperkende maatregel, het effect is er wel. Uiteraard speelt ook de hoeveelheid toegediende mest een rol, net als de wijze van toediening. Een zodenbemester is emissiebeperkender dan een sleufkouter.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin