Doorgaan naar artikel

Meer vertrouwen in de agrosector

Image partner

Hoe beoordelen ondernemers de huidige situatie van hun bedrijf en het vooruitzicht op de langere termijn (twee of drie jaar)? Dit wordt uitgedrukt in de Agro Vertrouwensindex. In het eerste kwartaal van 2015 bleek: de Agro Vertrouwensindex steeg in veel sectoren. Flynth zet de resultaten op een rij.

De Agro Vertrouwensindex wordt opgesteld door Flynth, LTO Nederland, het ministerie van Economische Zaken en LEI Wageningen UR. De index ligt in het eerste kwartaal van 2015 hoger dan in het afgelopen halfjaar: deze steeg van 7,7 naar 16,1. De index is hiermee nog niet op het niveau van een jaar geleden. In de sectoren akkerbouw, glastuinbouw en melkvee steeg de stemming over de huidige situatie op het bedrijf, net als het vertrouwen in de middellange termijn. Voor pluimvee en opengrondstuinbouw is de stemming nog niet verbeterd, maar is het vertrouwen in de lange termijn wel gestegen.

Kosten en opbrengsten

Voor de varkenshouderij geldt juist het omgekeerde. De varkenshouders beoordeelden – terugkijkend op het afgelopen jaar – de opbrengstprijzen en productie in het eerste kwartaal van 2015 een stuk positiever dan bij de vorige meting. De kosten namen echter toe. Volgens de akkerbouwers namen de kosten en productie in hun sector juist af, terwijl de opbrengstprijzen iets toenamen. Hoewel de stemming over de huidige situatie van melkveehouders verbeterde, bleken deze ondernemers nagenoeg hetzelfde in hun oordeel over het afgelopen jaar als in de vorige meting.

Glastuinders zijn vooral positief over de afgenomen kosten. Deze worden voor het eerst sinds de start van de Agro Vertrouwensindex in 2012 als positieve factor in de bedrijfsvoering gezien. Omdat ook de opbrengstprijzen een positiever oordeel kregen, is de index voor glastuinders (die een jaar terugkijken) voor het eerst boven het nulpunt uitgekomen.

Onder opengrondstuinbouwbedrijven is de stemming voor de derde keer op rij gedaald. Deze staat nagenoeg op nul. Dit betekent: het aantal ondernemers dat positief over de huidige bedrijfssituatie denkt, is zo goed als gelijk aan de groep ondernemers die daar negatief tegenaan kijkt. Als we terugkijken op het afgelopen jaar is met name de productie toegenomen en werden de kosten in de hand gehouden. Ook onder pluimveehouders daalde de stemming, waardoor er een correctie optrad op de uitzonderlijk positieve stemming aan het einde van 2014. Pluimveehouders waren bij deze meting met name minder positief over de kostenontwikkeling in het afgelopen jaar.

Mogelijke verklaringen huidige stemming

Waarschijnlijk speelden de lage energieprijzen (en in de veehouderij de lage graanprijzen) het eerste kwartaal een grote rol voor de tuinders en boeren. Voor akkerbouwers geldt dan nog specifiek dat de opbrengstprijzen van vrije aardappelen, pootaardappelen, uien en peen relatief laag waren, maar niet zo laag als vorig najaar werd voorspeld. Aardappelzetmeel handhaafde zich goed in de markt. De stemmingsveranderingen per sector laten zich niet altijd verklaren uit de factoren die door de Agro Vertrouwensindex zijn gemeten: productie, prijs en kosten. Het beleid, weer en seizoen hebben vermoedelijk ook invloed.

Toekomstverwachting bijna overal positiever

Over de situatie op het bedrijf over twee of drie jaar zijn alle agrarische ondernemers positiever gestemd dan tijdens de vorige meting, op de varkenshouders na. De index van akkerbouwers en melkveehouders komt hiermee weer net boven nul. Ook de ondernemers in de opengrondstuinbouw, glastuinders en pluimveehouders zijn positiever over de middellange termijn. Voor 2015 vestigen veel agrariërs hun hoop op betere prijzen en een hogere productie, wat ook invloed heeft op de verwachting over twee of drie jaar. De kosten zullen volgens hen slechts beperkt gaan stijgen.

Hoe wordt de Agro Vertrouwensindex berekend?

De Agro Vertrouwensindex wordt berekend door de inschatting en verwachtingen op te tellen van ondernemers in meerdere agrarische sectoren. Deze index varieert tussen de -100 en +100. De eerste vertrouwensindex dateert van het derde kwartaal van 2012. Ondernemers wordt ook gevraagd een jaar terug én vooruit te kijken.

Wilt u meer informatie over de Agro Vertrouwensindex? Neem contact op met Flynth via e-mail agro@flynth.nl of telefoonnummer (026) 354 26 00.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin