Doorgaan naar artikel

Meer mais na derogatie

Afbeelding

Veehouders gaan fors meer mais verbouwen als de derogatie wegvalt. Op stikstofregels wordt nog nauwelijks geanticipeerd.

Duidelijkheid over derogatie wordt pas in september verwacht. Veehouders hebben er weinig vertrouwen meer in dat derogatie in de toekomst nog ruimte biedt. Twee van de drie veehouders geven aan dat wat hen betreft derogatie wel een gepasseerd station is. Dat blijkt uit een enquête van Melkvee100Plus, waaraan 230 veehouders hebben deelgenomen.

Als derogatie vervalt of sterk beperkt wordt, geeft bijna de helft van de veehouders aan veel meer mais te willen gaan verbouwen. Een kwart van de veehouders geeft aan daarbij wel voldoende grasareaal over te willen houden om weidegang te kunnen blijven waarborgen. Een op de zeven maakt nu al geen gebruik van derogatie dus voor hen verandert er niets.

Naast derogatie geven ook de stikstofplannen veel onzekerheid. De helft van de veehouders zegt in de afgelopen periode te hebben meegedaan aan een of meerdere acties. Op ondernemersniveau op het bedrijf zelf is dat anders. Driekwart wacht eerst rustig de plannen af voor ze anticiperen op nieuwe stikstofregels. Een klein deel, een op de acht, geeft aan dat de gevolgen voor stikstofreductie op hun bedrijf beperkt blijft. De mogelijkheid om te stoppen, extensiveren of verplaatsen ligt bij respectievelijk 6%, 3% en 1 % van de respondenten op tafel.

Financieel

Hoewel de kosten hard gestegen zijn, is de melkprijs dat gelukkig ook. Een op de vijf geeft aan niets over te houden, maar de overige 80% zegt wel voldoende marge te hebben om eventueel achterstallige rekeningen weg te werken of om geld opzij te leggen.

Op de vraag hoe groot de gewenste buffer zou moeten zijn, zegt 36% gemiddeld 4 tot 8 cent per kilo melk op zij te willen zetten. Een op de vijf koerst zelfs op meer dan 8 cent per kilo melk terwijl 1 op de 3 denkt dat ze aan
1 tot 4 cent wel voldoende buffer hebben voor mindere tijden. 10% geeft aan helemaal geen buffer op te willen bouwen. Wie dan leeft, wie dan zorgt, is hun insteek.

De stijgende rente leidt niet tot een stormloop om financieringen aan te passen. Een op de drie geeft aan vast te houden aan de variabele rente. De helft zegt langlopende afspraken te hebben en tornt daar niet aan. Van de overige 20% heeft de helft onlangs de financiering aangepast. De andere helft gaat de financiering binnenkort met de adviseur bespreken.

Driemaandelijks peilen we het gevoel dat veehouders hebben bij het ondernemersklimaat voor de melkveehouderij. Ondanks de onzekerheden wat betreft stikstof en derogatie wordt er toch gemiddeld een 5,7 gegeven. Waarschijnlijk is dat te danken aan de goede melkprijs.

Beheer
WP Admin