Doorgaan naar artikel

Luchtwasser draait al op 35 melkveebedrijven

Image

De luchtwasser raakt langzaam maar zeker ingeburgerd op melkveebedrijven. Peter ten Hoeve, adviseur voor leverancier Agro Air Concept geeft aan dat er 35 stallen zijn gerealiseerd en er meerdere vergunningsaanvragen lopen voor bedrijfsuitbreiding met een luchtwasser.

Het zijn vooral bedrijven rond Natura 2000-gebieden of in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die hiervoor kiezen.

De chemische luchtwasser is op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak en Veehouderij) opgenomen met een ammoniakuitstoot van 4 kilo per dierplaats bij opstallen en 3,5 kilo per dierplaats bij weidegang. Daarbij gaat het om een traditionele ligboxenstalmet een dichte nok en grotendeels gesloten zijkanten met luchtinlaten van circa een meter hoog.

De luchtwasser is ook toepasbaar bij stallen met een meer open karakter. Bij dit type stal zijn beide zijgevels open, waarvan een zijde dicht moet zijn met zeil. De berekende emissie ligt hoger dan bij de gesloten stal, namelijk 5,9 kilo NH3 bij weidegang en 6,6 kilo NH3 bij opstallen.

LTO en de zuivelverwerkers zien de luchtwasser als oplossing voor bedrijven die op een andere manier echt niet kunnen uitbreiden maar wel het open karakter van de melkveehouderij willen behouden. De zuivelindustrie heeft zich voorgenomen geen melk af te nemen van bedrijven zonder grond en met volledig gesloten gebouwen.

De luchtwasser is ook toepasbaar voor biologische bedrijven. Controle-orgaan Skal heeft in de huisvestingseisen opgenomen dat melkveestallen natuurlijk geventileerd moeten zijn. Koppeling met een luchtwasser is toegestaan. Alleen mag het spuiwater op biologische bedrijven niet als meststof gebruikt worden.

Beheer
WP Admin