Doorgaan naar artikel

Lely stopt activiteiten in Rusland en Wit-Rusland

Foto: Hans Prinsen

Foto: Hans Prinsen

Lely staakt de commerciële activiteiten in Rusland en Wit-Rusland. Dat betekent dat de leverancier van robots voor de melkveehouderij stopt met het leveren van robots naar de twee landen.

Onderdelen en onderhoudsproducten aan bestaande klanten blijft het bedrijf wel leveren ‘vanuit de overweging dat anders het welzijn van de koe en de voedselvoorziening in de regio in het gedrang komt’. De onderdelen en producten worden geleverd binnen de mogelijkheden van de wereldwijde sancties.

Belangen van bevolking

Lely stelt recht te willen doen aan de belangen van de bevolking in de vorm van voedselvoorziening, van koeien in de vorm van dierwelzijn en de beloftes die het heeft gedaan aan boeren. ‘Anderzijds veroordelen wij iedere vorm van geweld die Rusland in deze crisis inzet. De huidige acties zijn niet te verenigen met onze waarden en dat heeft ons doen besluiten onze commerciële activiteiten volledig te staken in Rusland en Belarus’, aldus Lely.

Sanctielijsten

Het bedrijf gaat alle partners waar het mee samenwerkt, zoals (potentiële) afnemers, vervoerders en financiële partners van vervoerders, in deze gebieden screenen op basis van internationale sanctielijsten. Wanneer partijen voorkomen op de sanctielijsten, zet Lely de samenwerking stop.

Beheer
WP Admin