Doorgaan naar artikel

Laat grasland doorzaaien niet aan het toeval over

Laat grasland doorzaaien niet aan het toeval over

Laat grasland doorzaaien niet aan het toeval over

Bij het doorzaaien van grasland zijn de omstandigheden van groot belang. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat doorzaaien slaagt, zo bleek afgelopen jaren uit onderzoek van PPS-ruwvoer en bodem.

Het is niet makkelijk om grasland doorzaaien goed te laten slagen. Dit blijkt maar weer door een meerjarige veldproef op grasland op de kleigrond van de Dairy Campus. Het onderzoek is onderdeel van een publiek privaat onderzoeksprogramma Ruwvoer & Bodem. Plantum, de branchevereniging voor graszaadkweekbedrijven en WUR-onderzoekers werken samen in dit programma.

Pas na vier jaar van doorzaaien werd er succes geboekt met Vredo Agri-doorzaaimachine. De Wageningse onderzoekers telde aanzienlijke hoeveelheden nieuwe kiemplanten. In de eerste drie jaren werden er slechts 25 tot 84 planten per vierkante meter geteld. Maar na succesvol doorzaaien werd er in het vierde jaar 418 planten per vierkante meter geteld.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Voor succesvol doorzaaien moet het gras zo kort mogelijk zijn, bij voorkeur direct na een maaisnede. Het eggen van grasland is een bewerking die ervoor zorgt dat slechte grassen worden verwijderd, waaronder het ontwortelende ruwbeemd en de dode grassen worden uitgekamd. Eggen activeert het bodemleven, verwijdert de viltlaag in de grasmat en geeft ruimte aan de goede grassen om optimaal te groeien. Door de bestaande grasmat niet te vernietigen, maar juist door te zaaien wordt het grasland opgevuld met nieuwe grasrassen die voor een efficiëntere en hogere productie zorgen. Dat betekent een besparing op herinzaaikosten. Daarnaast krijgt het verzwakte grasland extra stevigheid en draagkracht.

Wanneer doorzaaien?

De proeven op de kleigrond maken duidelijk dat de omstandigheden bij het doorzaaien een doorslaggevend effect hebben op de slagingskans van het doorzaaien. De verschillen in opkomst tussen de jaren gaf een duidelijk beeld. Doorzaaien in september geeft de beste kans van slagen. Er is voldoende vocht en de bodem is nog van goede temperatuur. Ook groeit het gras minder hard, waardoor de concurrentiekracht van de bestaande zode kleiner is.

DLF denkt dat met deze werkwijze veehouders goede resultaten kunnen halen. ‘Het kost jaarlijks wat tijd en een kleine investering, maar dat betaalt zich terug doordat het nieuwe gras door de jaarlijkse vooruitgang in genetica altijd extra opbrengst en voederwaarde geeft.’ Over de aanbeveling van de onderzoekers om gras niet in het voorjaar in te zaaien is Nagelhoud genuanceerder. ‘Als je in het voorjaar kampt met grote open plekken of een te hoog percentage slechte grassen, zou ik niet een heel grasjaar wachten met doorzaaien. Zaai desnoods twee keer door in zo’n jaar, met minder zaad per keer. Dat doen we ook met succes op sportvelden.’

Het juiste graszaad

Het graszaadmengsel DoorzaaiMax ProNitro is speciaal ontwikkeld door DLF voor het doorzaaien van grasland. Het mengsel bestaat uit Engels raaigras diploïd en tetraploïd. De diploïde zaden zijn gecoat met de stikstofcoating ProNitro, waardoor ze even zwaar zijn als de tetraploïde zaden en een nog snellere opkomst hebben. Dit resulteert in een betere vestiging van het gehele mengsel.

Graszaadcoating met uitvloeier voor water

De kunst van succesvol doorzaaien is om de factor toeval tot een minimum te beperken. Een middel om de kans op succes te verhogen, is het gebruik van een speciale coating om het graszaad. DLF heeft een kunstmestcoating voor het graszaad. Deze coating het ProNitro en bevat een combinatie van stikstof met snelle en langzame afgifte.
Dit jaar is de ProNitro coating vernieuwd met een uitvloer. Dit zorgt ervoor dat er minder regenwater nodig is voor een succesvolle kieming en vestiging van de plant. Een bijkomend voordeel is dat de coating het gewicht van het graszaad met 50 procent verhoogt. En hoe zwaarder het zaad, hoe beter het contact met de grond en hoe groter de kans op succes.

Als ’s werelds grootste graszaadveredelaar en -producent helpt DLF de veehouder door gras te ontwikkelen dat klaar is voor de toekomst. De grasveredeling is daarom vooral gericht op de duurzame veehouderij in de breedste zin van het woord. Hierbij valt te denken aan lagere methaanuitstoot door koeien, hogere melkproductie en sterkere en smakelijkere grassen. Er wordt nationaal en internationaal gewerkt met uiterst moderne research & development faciliteiten voor de veredeling en beproeving van nieuwe voeder- en recreatiegrasrassen. Met de nieuw ontwikkelde rassen maken wij mengsels die perfect aansluiten op de vraag op lokaal niveau.

DLF BV maakt deel uit van het Deense DLF (Danske Landboforeningers Frøforsyning), met vestigingen over de hele wereld. Op het gebied van de grassenveredeling van nieuwe rassen wordt nauw samengewerkt met het Deense moederbedrijf. Middels veredeling en de toepassing van moderne selectietechnieken, werken we aan innovatieve producten voor de toekomst. Het resultaat van deze investeringen is een breed assortiment aan toprassen voor de nationale en internationale markten. Naast graszaden is DLF gespecialiseerd in zaden van klaver, luzerne en voederbieten.

Meer over DLF

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin