Doorgaan naar artikel

KWS-Maïszaadservice in praktijk

KWS-Maïszaadservice in praktijk

Foto: KWS

Het heeft even geduurd, maar de maïs is op de meeste plaatsen gezaaid. Hopelijk de start van een verder goed groeiseizoen met op het eind een goede opbrengst. Dat is waar we met zijn allen voor in de weer zijn. Dat het niet altijd gaat zoals we zouden wensen, ervaren we maar al te vaak. Soms door factoren die we zelf niet in de hand hebben. Of waar we een keer mis zitten. Bij KWS staan we altijd paraat om te adviseren om het gewas zo goed mogelijk te doen groeien.

Vogels kunnen grote schade veroorzaken door maïszaad of zelfs hele planten uit de grond te pikken. Dat is dit voorjaar op veel percelen een groot probleem. Om vogelvraat te voorkomen gebruikt KWS op het zaad van alle KWS-maisrassen de nieuwe innovatieve maïszaadbehandeling INITIO Bird Protect. INITIO Bird Protect bevat een effectief afweermiddel tegen vogelvraat en alle ingrediënten voor een vlotte kieming. Het bevordert de wortelgezondheid en fosfaatopname en vermindert koudestress-symptomen. Dit alles resulteert in een snelle groei naar het 4-6 bladstadium zonder plantverliezen.

Kijk naar de interessante video waarin door Matthias Stauffer van KWS de resultaten van de toepassing van Initio Bird Protect in het veld worden gepresenteerd.

KWS-Maïszaadservice als onderdeel van myKWS

In geval van een problematische situatie aan het begin van de teelt (kieming, jeugdgroei) waarbij herzaai sterk is aan te raden of zelfs noodzakelijk is, heeft KWS de Maïszaadservice in het leven geroepen. KWS-Maïszaadservice is geen verzekering maar een ondersteuning in geval van noodzakelijke herzaai.

In een dergelijke situatie zal KWS het zaad voor de herzaai tegen de helft van de normale factuurprijs leveren. Dit ongeacht de reden van de problemen. We doen dat om de teler enigszins te ondersteunen om alsnog een beste opbrengst voor de gegeven situatie te kunnen realiseren. Om van dit programma gebruik te maken is het van belang dat bij aanvang een keuze is gemaakt uit de rassen die in dat programma zijn opgenomen. Direct na inzaai wordt er gevraagd om de gezaaide percelen definitief te registreren. Dit kan via uw eigen login onder myKWS op de website.

Telers die zich hebben geregistreerd kunnen gebruik maken van Maïszaadservice. Daarna is het aan u als teler om indien gewenst advies te vragen bij de teelt of probleemsituaties te melden en te bespreken. Na geconstateerde schade in de geregistreerde percelen in wat voor vorm dan ook, wordt 50% van de maïszaadkosten vergoed. Deze regeling is geldig voor de KWS-maïsrassen Exelon (FAO 170), Autens (FAO 180), Prixdor (FAO 190), Papageno (FAO 200), Megusto (FAO 220), Memento (FAO 210, Johaninio (FAO 230), Genialis (FAO 230), Corazon (FAO 235), Figaro (FAO 240) en Camillo (FAO 250).

Ook is myKWS op uw smartphone te gebruiken. Ga naar de Google Play store om de myKWS app te downloaden. Wanneer u dit gedaan heeft, kunt u uzelf aanmelden door in te loggen. Dit is een eenvoudige en eenmalige activiteit.

myKWS bevat diverse andere handige tools zoals de Weer tool voor de actuele weersituatie in uw omgeving en de voorspelling voor de langere termijn. In de tool Vitaliteitscontrole maïspercelen in de app ziet u de percelen die u al heeft aangemaakt en kunt u ook nieuwe percelen toevoegen. Met de nieuwe tool Veldverkenner kunt u precies de relevante locaties markeren en notities toevoegen voor later. U kunt hier ook uw KWS-adviseur bij betrekken. Veldverkenner biedt u de mogelijkheid om belangrijke vragen en opmerkingen rechtstreeks naar uw KWS-adviseur te sturen.

myKWS wordt continu uitgebreid met behulpzame tools ter ondersteuning van de teelt en het gebruik van maïs. Bij iedere uitbreiding wordt u hierover geïnformeerd.

Heeft u vragen over de opkomst van uw maïs of wilt u meer uitleg over de mogelijkheden die myKWS u biedt? Neem dan contact op met uw uw eigen regionale KWS-adviseur. Zijn contactgegevens zijn te vinden op www.kwsbenelux.com.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin