Doorgaan naar artikel

KWS Feedbeet, de moderne voederbiet als smakelijke aanvulling in melkveerantsoenen

KWS Feedbeet, de moderne voederbiet als smakelijke aanvulling in melkveerantsoenen

KWS Feedbeet, de moderne voederbiet als smakelijke aanvulling in melkveerantsoenen

Sinds 2015 wordt door KWS Benelux de vernieuwde voederbiet aan de markt geleverd. Deze biet, KWS Feedbeet genoemd, onderscheidt zich ten opzichte van de ‘traditionele’ voederbiet door een hoge drogestofopbrengst en een hoog drogestofgehalte. Binnen de vergroeningeisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, blijkt Feedbeet daarom een uitstekend derde gewas. Steeds meer melkveehouders kiezen voor dit interessante gewas binnen hun ruwvoerpakket.

In tegenstelling tot de traditionele voederbiet is de Feedbeet qua teelt en oogst vergelijkbaar met de suikerbiet en dus heel goed en schoon te oogsten. De mechanisatie van de suikerbietenteelt kan volledig worden ingezet bij de teelt van Feedbeet. Bijkomend voordeel is dat veel rooimachines de laatste jaren zijn uitgerust met een ontbladeraar in plaats van een scalpeur. De bieten blijven hierdoor (nog) beter bewaarbaar.

Er zijn verschillende manieren van bewaring en vervoedering mogelijk. De meest toegepaste methode is opslag in een sleufsilo, waarbij de bieten vervolgens gedurende de winter gevoerd worden. Bewaring moet wel vorstvrij plaats vinden. Daarnaast is het belangrijk om deze voor uiterlijk eind maart op te voeren.

Inkuilen samen met mais is ook heel goed mogelijk. Het voordeel is dat vervoedering niet meer tijd kost. Het nadeel is dat er iets ingeboet wordt op opbrengst, omdat de bieten voor het ideale oogstmoment gerooid moeten worden. ook is opslag in een ‘slurf’ steeds meer in zwang. Hoewel de juiste machines voor het ‘inslurven’ van de bieten niet overal aanwezig zijn, combineert het de voordelen van beide eerstgenoemde systemen.

De smakelijkheid en opname van KWS Feedbeet wordt door melkveehouders als zeer positief ervaren. Ook heeft het voeren van Feedbeet een positieve invloed op de gehaltes in de melk.

Sinds 2017 onderzoekt Praktijkonderzoek AGV-WUR voederbieten in een nieuw opgezette rassenproef. Er worden zowel traditionele voederbieten als KWS Feedbeet rassen beproefd. Voor het teeltseizoen 2018 brengt KWS Benelux BV wederom het ras GODIVA KWS (rhizomanie + rhizoctonia resistent) op de markt. Voor percelen zonder rhizoctonia adviseert KWS het ras CINDY KWS met als bijzondere eigenschap het lage tarra percentage. Voor teeltseizoen 2018 zijn de Feedbeet rassen verkrijgbaar via uw (maïs) zadenleverancier.

Voeding:
Teelt en opslag:
Het goedkoopste krachtvoer
Vergelijkbaar met suikerbietenteelt
Hoog drogestofgehalte
Gemakkelijk mechanisch te oogsten
Goede verteerbaarheid
Verbeterde bewaarbaarheid t.o.v. de traditionele voederbiet
Verbetert de ruwvoeropname
Opslag als gehele biet om tijdens de winter te voeren
Zeer smakelijk product
Inkuilen met maïs of ander ruwvoer

Bekijk de video voor een impressie van de teelt en ervaring met het voeren van KWS Feedbeet.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin