Doorgaan naar artikel

Kwart melkveehouders wil rechten opvullen

Image

Ongeveer een kwart van de melkveehouders is er zeker van de korting van fosfaatrechten op te vullen. Dat blijkt uit een enquête op Boerderij.nl waarop ruim 750 melkveehouders hebben gereageerd.

Met de invoering van de fosfaatrechten in 2018 vindt een algemene korting van 8,3% plaats bij niet-grondgebonden bedrijven. Van de deelnemers zegt bijna de helft te weten of ze de gekorte rechten gaan opvullen of niet. Precies 50% van deze groep is van plan de rechten bij te kopen, om de korting ongedaan te maken.

20% wil meer inzicht in de eigen situatie

De categorie melkveehouders die met de meeste zekerheid (75%) gaan terugkopen, zijn bedrijven met (voor de fosfaatreductie) 50 tot 100 melkkoeien. Bij bedrijven met 100 tot 200 koeien is die zekerheid 50%. Bij alle andere categorieën bedrijfsomvang ligt het percentage rond de 40%.

De prijs van de rechten is voor 60% van de ondernemers de reden waarop ze de keuze tussen wel of niet kopen baseren. Ruim 20% wil eerst meer inzicht in de eigen situatie. Bijna 40% van de deelnemers verwacht jongvee in te wisselen voor melkvee om de fosfaatrechten beter te benutten.

40% in onderzoek heeft grondgebonden bedrijf

Kijkend naar de typering van de bedrijven, dan had tussen 2 juli 2015 en de start van de fosfaatreductie ruim 35% tussen de 10 en 30% méér koeien op het bedrijf. Bij 7% van de bedrijven is het aantal koeien met meer dan 30% gestegen. Dit zijn bedrijven die relatief hard getroffen worden. Bij 35% van de bedrijven bleef het aantal koeien ongeveer gelijk. Opvallend is dat 21% aangeeft juist minder koeien te hebben. Van de deelnemers is 40% grondgebonden.

Beheer
WP Admin