Doorgaan naar artikel

‘Het zit in ons DNA om efficiënter te worden’

Foto's: Arla

Foto's: Arla

Arla Foods zet vol in op verduurzaming van de melkveehouderij en zuivelindustrie. CEO Peder Tuborgh ziet dat inflatie in markten leidt tot een andere vraag naar zuivel en acteert erop met nieuwe merken en producten.

Arla Foods steekt veel energie in verduurzaming van de zuivelsector. Welke doelen stelt u voor 2023 en daarna?

“We hebben al ambitieuze doelen gesteld, we willen de directe en indirecte CO2-uitstoot van het bedrijf Arla in 2030 met 63% verminderen en die in de rest van de keten met 30%. Uiteindelijk willen we CO2-neutraal zijn in 2050. Daarin willen we onze leden/leveranciers meenemen. In 2022 hebben we een nieuw stimuleringsmodel voor duurzaamheid aangekondigd, een historische verandering in onze melkprijssystematiek. Die worden nu van kracht. Daarbij hebben we een uitgebreide dataset en een sterke samenwerkingsmentaliteit van onze boeren-eigenaren. Ik denk dat het voor Arla Foods dus niet zozeer gaat om het stellen van nieuwe doelen en het genereren van grote media-aandacht maar om het waarmaken ervan.”

Waar kan de sector nog stappen zetten om de milieu-efficiëntie te verbeteren?

“Efficiëntie kan veel dingen betekenen, maar het zit in ons DNA als boeren en voedselproducenten om altijd te verbeteren en efficiënter te worden. Alleen al in mijn tijd zijn we in Denemarken van 1,5 miljoen naar ongeveer 0,5 miljoen koeien gegaan die dezelfde hoeveelheid melk produceren met een kleinere impact op het milieu. We moeten hierop voortbouwen en doorgaan, en dat is precies waar ons stimuleringsmodel een katalysator voor is. Dat beloont de meest efficiënte veehouders en moedigt iedereen aan om de nodige stappen te zetten naar een nog duurzamere productie. Ik denk dat dit al diep geworteld is in onze sector en we moeten gewoon een omgeving creëren waarin de mentaliteit van efficiëntie gedijt en wordt beloond.”

Data is essentieel om de sector naar nieuwe hoogten te tillen, en voor boeren bij Arla Foods geeft het delen van gegevens kracht. Welke invloed krijgen de resultaten bij Arla Foods op de zuivelsector wereldwijd?

“Het is geen geheim dat ik een groot voorstander ben van het gebruik van data, en bij Arla Foods zijn we al jaren echt data-gedreven. Maar data op zich zijn niet de sleutel. Het is de toepassing van data en het delen van resultaten die het verschil maken. We werken samen met universiteiten, onderzoeksinstituten, tech start-ups en zelfs met onze concurrenten om de toekomst van zuivel te creëren. Maar misschien nog wel indrukwekkender is de data- en kennisuitwisseling tussen onze boeren. Wat de ene boer bereikt met bijvoorbeeld voermanagement in Zweden, kan een boer in het Verenigd Koninkrijk gemakkelijk ten goede komen. Het is onze rol om die kennisoverdracht tussen de experts in het veld, de boeren, mogelijk te maken en aan te moedigen.”

Inflatie en stijgende kosten zijn echte problemen, net als voor velen de behoefte aan kwaliteitsvol en voedzaam voedsel. Hoe denkt u de kloof tussen deze kwesties zo klein mogelijk te houden?

“Dat is een van de grootste uitdagingen waar onze sector vandaag voor staat. Voedselzekerheid en toegang tot een voedzaam dieet is geen vanzelfsprekendheid, zeker niet op de plaatsen waar de wereldbevolking het sterkst groeit en de inflatie het hardst toeslaat. We moeten zo veel mogelijk mensen van voedsel blijven voorzien tegen een zo betaalbaar mogelijke prijs. We hebben in sommige markten nieuwe producten en merken gelanceerd omdat we zagen dat consumenten daar voedsel van een veel lagere kwaliteit kozen vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud.

En voor Europa?

“We moeten de melkproductie in West-Europa veiligstellen. Beveiligen en zelfs vergroten, want we hebben meer nodig om een groeiende bevolking te kunnen voeden. Dus wanneer onze boeren onder politieke druk komen te staan, wat resulteert in onzekerheid in hun beroep en levensonderhoud, verkleint dat niet de kloof tussen de behoefte aan voedzaam voedsel van hoge kwaliteit en de crisis in de kosten van levensonderhoud. Het doet precies het tegenovergestelde.”

Hoe ziet u de toekomst van Arla Foods?

“Op dit moment zien we grote volatiliteit in de markt en onzekere economische vooruitzichten voor 2023 en daarna. Maar we zijn altijd op zoek naar goede zakelijke kansen om groei en de best mogelijke prijs voor de melk van onze boeren veilig te stellen.”

Peder Tuborgh (59) werd in 2002 hoofd van de Scandinavische regio van Arla Foods. In 2005 werd hij de CEO ervan. Arla Foods is het vierde zuivelbedrijf ter wereld qua melkvolume en zevende qua omzet. Onder zijn leiding heeft het bedrijf zijn omzet bijna verdubbeld en is het uitgegroeid van een Scandinavische organisatie tot een wereldwijd opererend zuivelbedrijf met boeren in zeven Noord-Europese landen, een jaarlijkse melkinname van 14 miljard kilo en afzet in meer dan 120 markten.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin