Doorgaan naar artikel

Grasopname koe in beeld

Tot nu toe is bij weidend vee niet bekend hoeveel vers gras zij opnemen.

Tot nu toe is bij weidend vee niet bekend hoeveel vers gras zij opnemen.

Met voortschrijdende technieken is het steeds beter in te schatten hoeveel weidegras een koe opneemt. Als dit snel met de boer wordt gedeeld, kan voeding nog nauwkeuriger op de behoefte worden afgestemd.

Op vijf praktijkbedrijven is vorig jaar de grasopname van koeien berekend en teruggekoppeld naar de veehouder. Dit is gepresenteerd als kengetal ‘Grasopname’.

In de voeding van koeien is de versgrasopname van weidend vee nog altijd een grote onbekende factor. Uit onderzoek binnen het project Amazing Grazing blijkt echter dat daarin verandering kan komen. In 2019 zijn de ontwikkelde sensordata uit de jaren daarvoor in de praktijk getoetst. Het graasgedrag van koeien, gemeten via de NEDAP-sensor, is de basis in het berekenen van de grasopname. Deze registratie is gecombineerd met andere data.

Dagelijkse grasopname berekenen

Doel is een dagelijkse datastroom te genereren vanuit diverse digitale bronnen (sensoren, koe-gegevens managementsysteem, melkproducties). Deze data wordt gekoppeld en uit deze gegevens een dagelijkse grasopname op koppelniveau te berekenen en deze ook online te melden bij de deelnemende veehouder.

Het tweede doel was om te toetsen wat de veehouders vonden van het grasopnamecijfer, in de zin van betrouwbaarheid, gebruiksgemak, beschikbaarheid en toepassing in de bedrijfsvoering.

Tevreden deelnemers, maar meer snelheid wenseljk

Alle deelnemers waren erg tevreden over het nieuwe kengetal ‘Grasopname’. Het geeft bewustwording van de plaats van het graslandgebruik en de plaats van vers gras in het totale rantsoen. De veehouders willen wel meer snelheid. Als het kengetal ingezet moet worden voor dagelijks (voer)management, dan willen de veehouders de grasopname eigenlijk al weten op het moment dat zij de bijvoeding op stal klaarzetten.

Alle deelnemers zijn erg tevreden over de kwaliteit (waarde en berekende schatting) van het kengetal en zien meerwaarde voor toepassing binnen de bedrijfsvoering (bijvoeding en graslandgebruik). Een aantal deelnemers ziet ook potentie in het cijfer, bijvoorbeeld op het gebied van bijvoorbeeld fokkerij (graaskoe) en vinden verdere ontwikkeling op dat gebied ook gewenst.

Beheer
WP Admin