Doorgaan naar artikel

Drie voorwaarden voor een goede opfok

Drie voorwaarden voor een goede opfok

Drie voorwaarden voor een goede opfok

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor een blij en gezond kalf? Hoe zorg je als veehouder voor een goede opfok met als resultaat robuuste vaarzen met een hoge levensproductie? Binnen het Delta Satelliet programma werkt CRV intensief samen met veehouders om te komen tot de beste vaarzen en stieren.

De drie voorwaarden voor een goede opfok:

1. Goed DNA
De eerste stap is de keuze van het soort genetica, passend bij de koe en het fokdoel. CRV heeft een breed aanbod hoogwaardige genetica en past diverse fokprogramma’s toe. Eén daarvan is het Delta Satelliet programma waarbij veehouders embryo’s van hoge kwaliteit inzetten op hun eigen koeien. Op deze manier bouwt de veehouder snel en gericht aan de veestapel met de gewenste genetische aanleg. Delta-Satellietembryo’s zijn een garantie voor kwaliteit.

2. Gezonde koeien
Gezonde koeien leveren ook gezonde kalveren. Binnen het satellietembryo-programma beoordelen veestapeladviseurs de jongveeopfok en de vruchtbaarheid van de koeien. Ontvangsters met een hoge veterinaire status en een goede vruchtbaarheid leveren hoogwaardige kalveren.

3. Goede start met biestverstrekking
Een goede jeugdgroei is essentieel voor de gezondheid van de koe op langere termijn. Een kalf dat een goede start krijgt door tijdige kwalitatief goede én schone biestverstrekking, heeft meer weerstand en groeit beter. Dat betekent in de praktijk vlug (binnen een half uur), veel, vaak en verse biest geven. Agrifirm heeft dat samengevat als de vier V’s van biestmanagement. Met name de groei in de eerste acht maanden betaalt zich ruimschoots uit bij de latere prestatie en bovendien leidt het tot een lager vervangingspercentage.

Biestverstrekking door de veehouder heeft onder andere de volgende voordelen:
gecontroleerde afgifte: het kalf krijgt de hoeveelheid die het nodig heeft (niet te veel);
gezondere kalveren: het apart zetten van kalveren voorkomt dat dierziektes overgedragen worden van koe op kalf (bij de geboorte heeft een kalf geen antistoffen);
minder kalversterfte: het komt voor dat de moederkoe in het strohok op het kalf gaat liggen. Daarom kiezen de meeste veehouders ervoor om het kalf direct na de geboorte naar een eigen hok te brengen.

Steeds betere opfok

Veestapeladviseurs Servé van Wersch en Piet Ypeij zijn betrokken bij het Delta Satelliet programma. Piet: ‘We zien bij het bekijken van dieren voor eventuele terugkoop wel variatie, maar zijn verheugd te constateren dat de opfok steeds vaker leidt tot een gezond kalf dat goed is gegroeid. Dat is een van de sleutels naar een goed presterende vaars en een betere veestapel.’

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin