Doorgaan naar artikel

Controleer uw gegevens RVO voor toekennen fosfaatrechten

Image partner

RVO heeft op MIJNRVO.NL een pagina Fosfaatrechten aangemaakt. Hier staan de gegevens waarop RVO zich gaat baseren voor het vaststellen van de fosfaatrechten voor uw bedrijf. Controleer deze gegevens goed! En reageer voor 1 oktober 2016 als de gegevens volgens u niet kloppen.

Voor het vaststellen van fosfaatrechten voor uw bedrijf zijn onder meer de volgende gegevens van belang:
– Aantal stuks melkvee per 2 juli 2015
– Melkproductie in 2015
– Gemiddeld aantal melkkoeien 2015
– Fosfaatruimte

Voor u is belangrijk dat RVO de juiste gegevens gebruikt om de fosfaatrechten voor uw bedrijf vast te stellen. In de praktijk blijkt dat de gegevens over dieraantallen (per diercategorie) zoals geregistreerd bij CRV en I&R van elkaar kunnen verschillen. Ook kan er onduidelijkheid zijn over de melkproductie in 2015. Bijvoorbeeld zodra (een deel van) de productie is verzuiveld of vervoederd. Dan kan het overzicht van de melkleveranciers aan de fabriek niet als basis dienen voor de gemiddelde melkproductie per koe op jaarbasis. In situaties met jongvee-opfok bij derden, derden wordt opgefokt, zal overleg met de opfokker nodig zijn, om te beoordelen of de gegevens van uw aldaar opgefokte (melk)vee ook kloppen.

Bewijsstukken

de RVO-gegevens volgens u niet juist zijn, dan kunt u dit voor 1 oktober 2016 aan RVO doorgegeven. Geconstateerde verschillen moeten met bewijsstukken worden onderbouwd. Controleer uw gegevens dus goed en reageer tijdig.

Vaststelling in 2017

Het wetsvoorstel voor de fosfaatrechten wordt nu voorbereid. Op dit moment kan RVO alleen de gegevens toelichten die nodig zijn voor de berekening van de hoeveelheid fosfaatrechten.  De Eerste en Tweede Kamer moeten dit najaar hun definitieve oordeel vellen over het nieuwe fosfaatrechtenstelsel. Vervolgens  kan RVO het aantal fosfaatrechten per bedrijf vaststellen.  Naar verwachting gaat het stelsel in op 1 januari 2017.

Ons advies

Zorg voor een tijdige check van uw gegevens bij RVO. Wees alert ten aanzien van fosfaatrechten in situaties met wijzigingen in uw  bedrijfsvoering. Denk hierbij ook aan samenwerkingsvormen of uw idee voor het willen gaan afbouwen of op termijn stoppen met uw bedrijf.

Meer informatie of hulp nodig?

Voor vragen neemt u contact op met uw adviseur of met Flynth via e-mail info@flynth.nl of telefoonnummer 026 – 354 26 00.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin