Doorgaan naar artikel

CBb en RvS starten samen project fosfaatreductieplan

Foto: ANP

Foto: ANP

In maart 2020 zal een start worden gemaakt met het behandelen van de ongeveer 800 beroepszaken over het fosfaatreductieplan uit 2017 die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) al tijden heeft liggen.

Voor de behandeling van deze rechtszaken is het CBb een samenwerking aangegaan met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS). Na het fosfaatrechtenproject is het fosfaatreductieplan het tweede onderwerp dat het CBb projectmatig gaat aanpakken. De bedoeling is om eind 2020 in alle fosfaatreductiezaken een uitspraak te hebben gedaan.

Fosfaatreductiezaken worden grotendeels behandeld door staatsraden van de RvS die tevens raadsheer-plaatsvervanger zijn in het CBb. Het zal in de praktijk gaan om 5 staatsraden van de RvS die zullen optreden als CBb-rechter. In principe worden alle zaken behandeld door één rechter (enkelvoudig). Mocht een zaak als ‘complex’ worden ingeschat zal deze door drie rechters (meervoudig) behandeld worden. De zittingen over de fosfaatreductiezaken vinden allemaal plaats in het gebouw van de Raad van State in Den Haag.

Efficiëntere aanpak

Er is gekozen voor deze samenwerking in verband met het grote aantal beroepszaken over het terugdringen van de fosfaatuitstoot in de melkveesector die bij het CBb zijn binnengekomen. Door de projectmatige aanpak beroepszaken efficiënter aan te pakken.

Het aantal beroepszaken bij het CBb is meer dan verdubbeld. De afgelopen jaren zijn gemiddeld 2.500 zaken per jaar bij het CBb aangedragen, terwijl dat tot voor die tijd – ‘de reguliere instroom’ – ongeveer 1.000 tot 1.200 zaken per jaar bedroeg. Deze toename is het gevolg van de verschillende, in korte tijd elkaar opvolgende, wettelijke maatregelen – de Regeling fosfaatreductieplan uit 2017 en de fosfaatrechtenregeling uit 2018 – gericht op het terugdringen van de fosfaatuitstoot, aldus het CBb.

Fosfaatproject krijgt een vervolg

Het CBb heeft het afgelopen jaar voorrang gegeven aan de behandeling van de ongeveer 1.350 zaken over de fosfaatrechtenregeling. Als reden stelt het CBb dat dit gedaan is omdat deze zaken voor de agrarische bedrijven de meest ingrijpende gevolgen hebben. Hiervoor is het CBb begin 2019 een fosfaatproject gestart, waarvan fase 1 (780 zaken) in mei 2020 wordt afgerond.

In de zomer van 2020 start fase 2, hierin worden de nog liggende fosfaatrechtzaken behandeld, de zaken over de jaren 2017 en 2019. Over de aanpak en de bezetting van dit vervolgproject moet nog een beslissing genomen worden. Op dit moment probeert het uit 85 personen bestaande CBb 20 vacatures in te vullen voor juridisch adviseur en gerechtsauditeur. De planning is om eind 2020 uitspraak in al deze fosfaatzaken te hebben gedaan.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin