Doorgaan naar artikel

Blij in de wei?

Foto: Jan Willem van Vliet

Foto: Jan Willem van Vliet

De melkveehouderij verandert langzaam maar zeker. Welke strategie wordt gevolgd? De trend is dat steeds meer koeien naar buiten gaan voor weidegang. Volgt u die trend, en waarom of waarom niet?

Melkvee100Plus peilt elk kwartaal de reacties op acht stellingen en/of vragen die de melkveesector betreffen. U kunt deze stellingen en vragen in een minuut beantwoorden. De laatste vraag komt steeds weer. Deze peilt het ondernemersklimaat.

De vragen van deze enquête zijn nagenoeg gelijk aan die van de laatste keer. Door een technische storing konden de antwoorden helaas niet verzameld worden. Vult u daarom graag nogmaals hier uw antwoorden in.

Beheer
WP Admin