Doorgaan naar artikel

Bespaar op voerkosten met MKS

Met een speciale 'bek' voor op de hakselaar wordt de MKS geoogst. -Foto: KWS partner

Met een speciale 'bek' voor op de hakselaar wordt de MKS geoogst. -Foto: KWS

Oogst dit jaar maïs als MKS. Zo bespaar je voerkosten en verbeter je het voersaldo.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is de markt voor veevoedergrondstoffen in rep en roer. Dit heeft zijn weerslag op de prijzen voor krachtvoer. Deze zijn in korte tijd enorm gestegen, waardoor het voersaldo verder onder druk komt te staan.

Door dit jaar maïs als Maïskolvensilage (MKS) te oogsten, is het mogelijk om fors op de voerkosten te besparen en daarmee het voersaldo te verbeteren. Veel veehouders hebben vorig jaar al gekozen voor het telen en het voeren van MKS.

Hogere voederwaarde

Met een speciale MKS-bek voor op een gangbare maïshakselaar wordt enkel de kolf, dus inclusief spil en schutblad geoogst en blijft de rest van de plant als ‘maïsstro’ achter op het veld. Door alleen de kolf met schutblad te oogsten wordt een energierijk en een zeer smakelijk voer geoogst. De zetmeelwaarde van een gemiddelde MKS-kuil ligt met 600-650 gram ruim 200-250 gr/kg droge stof (ds) hoger dan een gemiddelde silomaïskuil. Maïs verandert hierdoor van ruw- naar krachtvoer. Om dezelfde hoeveelheid energie aan een koe te voeren, zijn minder kilo’s product nodig.

Afhankelijk van het rantsoen wordt er 3-6 kg per dag gevoerd. er koe per dag gevoerd. Door het aanbod van de maïs in de vorm van MKS in dus meer geconcentreerde vorm, blijft er ruimte in de pens van de koe over voor het voeren van meer van het duur gewonnen eiwitrijke gras. Op die manier wordt het eiwit uit gras of Snelle Lente Rogge optimaal benut. Het rantsoen stijgt in eiwit en wordt ook geconcentreerder in zetmeel. Dit resulteert in een hogere melkgift of een besparing op de voerkosten bij een minimaal gelijkblijvende melkproductie!

Lagere voerkosten

Wanneer op een bedrijf met 100 melkkoeien en 50 hectare grond gekozen wordt voor de aankoop van MKS als vervanging voor het gangbare krachtvoer, verbetert het voersaldo. In een berekening, gemaakt in Farmdesk, stijgt het voersaldo voor dit bedrijf ten opzichte van de huidige situatie met wel € 14.500. Hierbij wordt krachtvoer vervangen door aangekochte MKS, aangevuld met soja (soja44). Daarmee wordt op de voerkosten bespaard.

Het voordeel van de aankoop of het zelf telen en voeren van MKS wordt dit jaar nog groter wanneer de kosten van krachtvoer en meststoffen verder stijgen. Juist nu is het daarom interessant om te kiezen voor MKS, samen met gras(kuil), Snelle Lente Rogge en Feedbeet, als belangrijke onderdelen van het rantsoen.

Beregenen van gras is bij de huidige brandstofprijzen een dure aangelegenheid.

Van belang is dat er (op basis van de korrel) tijdig rijpe maisrassen gezaaid worden waarvan de restplant gezond blijft tot aan de oogst van de MKS. KWS maïsrassen die hiervoor heel goed passen, zijn onder andere Exelon (FAO 170), Guilio (FAO 200), Curacao (FAO 210), Megusto (FAO 220), Corazon (FAO 235), Genialis (FAO 230) en Camillo (FAO 250).

Farmdesk voor optimalisatie van voer van eigen bodem.

Maïsstro perfecte voedingsbron voor de bodem

In tegenstelling tot het verleden toen het maïsstro als ‘afval’ bestempeld werd, geeft dit juist na oogst van maïs als MKS de organische stofbalans een enorme boost door een aanvoer van meer dan 1.000 kg Effectieve Organische Stof (EOS) per hectare. Deze aanvoer komt overeen met de hoeveelheid wat ook met 35 kuub rundveedrijfmest wordt geleverd. Het reststro geeft samen met de organische stofaanvoer via de mest een daardoor niet te onderschatten toegevoegde waarde op de bodemvruchtbaarheid. Ook dat is dus een reden om uw maïs dit jaar als MKS te oogsten.

Rijpe maïs levert per hectare al gauw € 300 meer op.

De opslag heeft door het hogere drogestofpercentage van MKS ten opzichte van silomaïs, meer aandacht nodig. MKS dient goed aangereden te worden. Eventueel met toevoeging van een inkuilmiddel om broei, schimmelvorming en daarmee verlies van voederwaarde te voorkomen. Maak de kuil niet te hoog en niet te breed om voldoende voersnelheid van minimaal 1,5 meter per week te hebben.

Bekijk meer informatie over het telen en voeren van MKS 

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin