Doorgaan naar artikel

Zet stap met biodiversiteit en weidegang

Afbeelding

Nu we het tijdperk zijn binnengetreden van een melkveehouderij zonder melkquotering, dient zich in de natuur een wat laat voorjaar aan. Opnieuw een heel belangrijk moment voor de melkveehouderij, want de sector leeft met de seizoenen. Ook al vlakt het afkalfpatroon af, nog steeds kennen we in het voorjaar meer kalveren en meer melk. En niet alleen wij, maar een half jaar later ook onze tegenvoeters in Oceanië.

De seizoenen zijn nodig voor de ruwvoervoorziening. Voer van eigen land is de basis voor de kringloop via de koe. Ondernemers die die kringloop goed kunnen managen, bewijzen hun portemonnee, het milieu en de voedselvoorziening een goede dienst.

U kent mij misschien een beetje en weet wellicht dat ik hecht aan efficiency, technologie en ‘geen fratsen’. Toch is dat niet voldoende. Consumenten, maatschappelijke organisaties, de politiek en een deel van de melkveehouders houden de spiegel voor van de natuur en de kringloop.

Ik bekijk de sector en mijn eigen opvattingen door twee brillen.  Allereerst is er dat mooie pilotproject van FrieslandCampina, het Wereld Natuur Fonds en Rabobank met melkveehouders in Friesland op het gebied van biodiversiteit. Willen wij ook in de toekomst zoveel droge stof van een hectare blijven halen als nu, dan hebben we een rijk bodemleven en dus soortenrijkdom nodig. Toch begint het daar in onze productieweilanden aan te mankeren. Daarom moeten we op korte termijn misschien wat gas terugnemen, maar dan kunnen we wel langer door.

Weidegang is mijn tweede punt. De staatssecretaris heeft de sector de ruimte gegeven om zelf het percentage weidegang de komende jaren op te krikken. Toont dat veel vertrouwen, of is het juist een grote opdracht aan de sector? Want al jaren is de tendens andersom.

Net als bij biodiversiteit moet de sector ook met weidegang een stap zetten. Daarvoor is een andere mindset nodig, zeg ik ook tegen mezelf. Weidegang moet van ‘nee, mits’, naar ‘ja, tenzij’. Of het nu echt beter is voor de koe en het milieu, is niet relevant. Weidegang is onlosmakelijk verbonden met melkveehouderij in Nederland. Dat wil de maatschappij, die de sector bij monde van de landelijke politiek veel ontwikkelruimte geeft. Die ruimte is het belang van álle melkveehouders, groeiers en niet-groeiers, Friezen en Brabanders.

Zo ook hebben alle melkveehouders baat bij de internationaal sterke marktpositie van de Nederlandse zuivel, die mede te danken is aan de koe in de wei.

Meer biodiversiteit, meer weidegang. Wordt dat voor topondernemers terug naar af? Ik denk het niet. Het wordt alleen maar leuker en uitdagender in de sector, die vanouds gaat voor de euro op de korte termijn én op de lange termijn. Tot welke toppositie dat leidt, is rond 1 april veelvuldig belicht in de media. U kunt deze uitdaging aan: biodiversiteit en weidegang combineren met topprestaties op het gebied van economie, diergezondheid en milieu.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin