Doorgaan naar artikel

Wees scherp op voorschotaanbieding rentederivaat

Foto: Flynth partner

Foto: Flynth

De uitbetaling van de compensatie van rentederivaten kan een leuke paassurprise, extra vakantiegeld of kerstcadeau zijn. Neem de berekening goed onder de loep.

Agrariërs met renteswaps kunnen in veel gevallen tienduizenden euro’s aan compensatie van banken verwachten. Toch is waakzaamheid geboden. In het Flynth Adviesrapport Uniform Herstelkader Rentederivaten krijgt de melkveehouder een compleet overzicht van zijn/haar derivatenpositie. “Flynth vindt het belangrijk dat ondernemers onderbouwd en onafhankelijk een oordeel kunnen vormen over de ontvangen aanbiedingsbrief”, aldus Frank Zeinstra. Het is nu afwachten of het compensatievoorstel met Pasen, in de zomer of pas Kerst 2018 op de mat valt.

Stand van zaken

Vanaf eind vorig jaar sturen banken mondjesmaat aanbiedingsbrieven met daarin compensatievoorstellen aan MKB- en Agro-ondernemers die schade hebben geleden door rentederivaten. Ze kunnen in de meeste gevallen zo’n € 50.000 vergoeding tegemoet zien. Ongeveer 84% van alle ondernemers met een rentederivaat heeft een voorschotaanbieding gehad. Flynth Adviseurs en Accountants waarschuwt melkveehouders om de berekening goed onder de loep te nemen.

Herstelkader

Banken, de Rabobank in het bijzonder, hebben rentederivaten – waaronder de renteswap – op grote schaal ingezet. Een onafhankelijke commissie stelde een herstelkader op. Het herstelkader heeft betrekking op ondernemers die tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 zo’n derivatencontract hadden. Het betreft bijna 19.000 ondernemers met ruim 26.000 derivatencontracten. Het herstelkader is van toepassing op het MKB, dus op bedrijven met een balanstotaal lager dan € 20 miljoen, een omzet onder de € 40 miljoen en een eigen vermogen lager dan € 2 miljoen.

Vier stappenplan

Stap 1 van het herstelkader bestaat uit het aanpassen van gestructureerde, complexe derivaten. In totaal zijn enkele tientallen producten weggezet met exotische namen als bijvoorbeeld ‘Bonus Swap’ en ‘Zero Cost Knock-in Collar’. Deze producten moeten omgezet worden in een standaardproduct en het verschil moet vergoed worden. Banken moeten in stap 2 compensatie bieden wanneer de rentederivaten niet of onvoldoende aansluiten bij de onderliggende leningen.

Stap 3 betreft de coulancevergoeding. De laatste stap, stap 4, gaat over de vergoeding van onverwachte en tussentijdse verhogingen van renteopslagen op financieringen die door een rentederivaat worden afgedekt.

“Met het Flynth adviesrapport Uniform Herstelkader hebben we de complexiteit leesbaar en inzichtelijk gemaakt, zodat de ondernemer tot een juiste keuze kan komen of hij/zij het voorstel aanvaardt, aanvullende vragen stelt of een juridische procedure aan wil gaan”, aldus Frank Zeinstra.

Adviesrapport Uniform Herstelkader Rentederivaten

Flynth beschikt over specialisten die zowel kennis over als ervaring met rentederivaten hebben. Sectordirecteur Frank Zeinstra wijst dan ook op het Flynth Adviesrapport Uniform Herstelkader Rentederivaten. “In één oogopslag laat dit gepersonaliseerde rapport zien of het compensatievoorstel van de bank een juist voorstel is en zo nee, welke en hoe groot de verschillen zijn. “Naar aanleiding van de uitkomsten van dit rapport begeleiden we u natuurlijk graag bij een bespreking met de bank.”

Meer weten over hulp bij de afwikkeling van rentederivaten? Kijk op


www.flynth.nl

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin