Doorgaan naar artikel

Wanneer kunt u gebruik maken van fiscale aftrek?

Foto: Flynth

Foto: Flynth

Als u gaat investeren in uw onderneming, heeft u fiscaal gezien mogelijk recht op investeringsaftrek. De belangrijkste regelingen zijn de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), de MIA (milieu-investeringsaftrek) en de EIA (energie-investeringsaftrek).

Deze regelingen bieden direct financieel voordeel aan ondernemers, omdat de bedragen in mindering worden gebracht op de fiscale winst.

KIA voor investering in bedrijfsmiddelen

De KIA geldt voor de meeste investeringen, maar bijvoorbeeld niet voor grond, personenauto’s, woningen en productierechten. Voor alle investeringen in bedrijfsmiddelen geldt de aftrek, ook voor het verbeteren van een bedrijfsmiddel dat voorkomt in de regeling. Deze aftrek geldt alleen voor de verbetering, maar duidelijk niet voor onderhoudskosten. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de omvang van de investeringen. De KIA heet niet voor niets de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de aftrek is dus gemaximaliseerd. Als het totaal aan investeringen boven € 314.673 (2018) uitkomt, is er geen aftrek meer mogelijk voor de KIA. Het meest optimale bedrag om te investeren is € 56.642 (2018). U geniet dan het hoogste percentage aftrek.

Ingebruikname bedrijfsmiddel bij KIA

Belangrijk voor toepassing van de KIA is wanneer het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen. Dit is de datum dat u recht heeft op aftrek. Let hier vooral op bij gebroken boekjaren. Wanneer uw boekjaar loopt van 01-05-2017 tot 30-04-2018 en u investeert op bijvoorbeeld 29 april en neemt dit bedrijfsmiddel op 2 mei in gebruik, dan geldt de aftrek voor het aangiftejaar 2019 in plaats van 2018. Als u al een deel heeft betaald voor 30 april, heeft u aftrek tot het bedrag van de betaling.

Toepassing KIA bij persoonlijke onderneming

Op dit moment bestaat er nog onduidelijkheid over hoe de KIA moet worden toegepast bij ondernemers die zowel in hun persoonlijke onderneming als in een samenwerkingsverband investeren. De inspecteur gaat uit van een lager percentage dan in de wettekst genoemd staat. De rechter is van mening dat dit lagere percentage onjuist is en dat er moet worden aangesloten bij de wettekst. Wordt vervolgd …

MIA en EIA melden binnen 3 maanden na aangaan verplichting

Naast de KIA is er fiscaal de mogelijkheid om de MIA en de EIA toe te passen. Deze aftrekken gelden alleen voor investeringen die vermeld worden in de Energie- en Milieulijst. In deze lijsten wordt ook bepaald welk percentage aftrek en overige voorwaarden van toepassing zijn op de betreffende investering. Bij de MIA en EIA moet een melding worden gedaan bij RVO. Belangrijk is dat deze melding gedaan wordt binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. Van een investeringsverplichting is sprake als er een orderbevestiging is, maar het kan ook een mondelinge opdracht zijn. In de praktijk gaat dit wel eens mis, dus let hier goed op als uw investeringsplannen concreet worden.

Meer weten?
We zetten onze ervaring ook graag voor u in. Vragen of advies over belastingen, subsidies of fiscaliteit? Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op via e-mail of via 088 236 77 77.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen. Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.
Meer over Flynth

Beheer
WP Admin