Doorgaan naar artikel

Vinger strakker aan de pols

Vinger strakker aan de pols partner

Foto: Henk Riswick

De liquiditeit is door corona met 50.000 euro gedaald, of 1.000 euro per week. Dat vraagt om aandacht voor kostprijs en kritieke opbrengstprijs. Kijk zeker naar de bewerkingskosten. Die liggen gemiddeld op bijna 1.400 euro per hectare met een bandbreedte van 850 tot bijna 2.150 euro per hectare. Oftewel tussen 5 en 12 cent per kg melk.

Het is vandaag de dag geen vanzelfsprekendheid om met uw waardevolle bedrijf een fatsoenlijke boterham te verdienen. De waarde van het gemiddelde melkveebedrijf is de afgelopen 10 jaar gestegen van zo’n 2,4 miljoen euro naar 3,4 miljoen euro. Belangrijkste oorzaak is de waardestijging van de grond, naast schaalvergroting. En sinds afgelopen voorjaar kampt een gemiddelde melkveebedrijf door corona-perikelen met verlaagde opbrengstprijzen en een liquiditeitsvermindering van zo’n 50.000 euro op jaarbasis, bijna 1.000 euro per week. Zeker nu, is het zaak om extra aandacht te hebben voor de kostprijs en de kritieke opbrengstprijs van de geproduceerde melk op uw bedrijf. Twee zaken vallen hierbij op: de doorlopende stijging van de kritieke opbrengstprijs voor de melk en de grote verschillen in kritieke opbrengstprijs tussen qua omvang vergelijkbare bedrijven.

Stijging kritieke opbrengstprijs

De kritieke opbrengstprijs van de melk is in de afgelopen 10 jaar gestegen van ruim 27 cent naar zo’n 37 cent per kg melk. Dit ondanks dalende rentelasten en benutting van schaalvoordelen door vergrote bedrijfsomvang. Want de gemiddelde melkproductieomvang steeg in dezelfde periode met 250.000 kg van 712.000 kg naar 962.000 kg. Wordt de hoge kritieke opbrengstprijs veroorzaakt door (te) dure investeringen in het verleden? Dan zijn ingrijpende maatregelen nodig om het tij te keren. Daarom nu eerst aandacht voor maatregelen in de bedrijfsvoering waarmee u zelf sneller en makkelijker positief effect kan realiseren. t.

Melkproductie en voerkosten

Zowel het melkproductieniveau per koe als vet- en eiwitgehaltes in de melk gingen omhoog, waardoor de meetmelkproductie in 10 jaar tijd steeg van zo’n 8.800 kg naar ruim 9.600 kg meetmelk per koe. Een mooie ontwikkeling. Maar het krachtvoerverbruik steeg in dezelfde periode van 25,4 naar 27,4 kg brok per 100 kg melk, een stijging van 8%. De brokprijs steeg van 21,4 cent naar ruim 28 cent, een stijging van 30%. Deze combinatie van meer én vooral duurder voer heeft gemaakt dat de krachtvoerkosten per kg geproduceerde melk stegen van 5,4 cent naar 7,7 cent per kg melk, een stijging van ruim 40%! De totale voerkosten (inclusief ruwvoer en dergelijke) stegen van 6,6 cent naar 10,4 cent per kg melk. Een stijging van bijna 60%.

Bewerkingskosten

De bewerkingskosten bestaan uit de kosten voor betaalde arbeid, loonwerk en kosten voor machines en werktuigen. Het totaal van de bewerkingskosten steeg afgelopen 10 jaar met bijna 30.000 euro van 47.000 euro naar 76.000 euro. De grootste helft van deze kosten bestaat uit de kosten voor machines en werktuigen. Bij de kosten voor machines en werktuigen was de kostenstijging met 17.000 euro ook het grootst (van gemiddeld 25.000 euro naar bijna 42.000 euro kosten per bedrijf per jaar). Het gaat dan om onderhoud, verzekering, brandstof en afschrijving op geïnvesteerde machines. Zowel de kosten voor betaalde arbeid als de kosten voor loonwerk stegen in beperktere mate. Omgerekend per hectare liggen de bewerkingskosten gemiddeld op bijna 1.400 euro per hectare met een bandbreedte van 850 tot bijna 2.150 euro per hectare. Oftewel gemiddeld zo’n 8 cent per kg melk met een variatie tussen 5 en 12 cent per kg melk. Deze grote variatie maakt het op veel bedrijven nuttig om de bewerkingskosten op uw eigen bedrijf in beeld te brengen en te vergelijken met collega’s. Vraag uw Flynth-adviseur om de bewerkingskostenmonitor waarvan hieronder een voorbeeld.

Advies

 

1. Ga de ontwikkeling van melkproductie, voerverbruik en voerkosten na op uw eigen bedrijf
2. Bedenk de nieuwe opdracht voor uw voerleverancier: blijft dit de hoogste melkproductie of wordt dit de economisch optimale melkproductie voor uw bedrijf?
3. Analyseer de bewerkingskosten op uw bedrijf met de bewerkingskostenmonitor.
4. Maak bij uw plan voor investering in machines een nieuwe afweging tussen eigen mechanisatie of toch loonwerk.

 

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin