Doorgaan naar artikel

Tevredenheid uitgangspunt bij bedrijfsopvolging

Tevredenheid uitgangspunt bij bedrijfsopvolging

Tevredenheid uitgangspunt bij bedrijfsopvolging

Waar denkt u aan bij uw eigen bedrijfsoverdracht? Ik wil graag betrokken blijven bij het bedrijf na overdracht? Een goede oude dag hebben? Ik wil dat de opvolger toekomstperspectief heeft met het bedrijf? Ik wil graag de verlangens van de andere kinderen in vervulling laten gaan? Zoveel mensen, zoveel wensen. Maar één wens komt altijd naar voren: ik wil dat het bedrijf wordt voortgezet. Dat zit diepgeworteld in de genen van de familie.

Helderheid en tijdigheid

Door de continue wijzigingen in wetgeving, de verschillende bedrijven met ieder een specifieke geschiedenis en alle wensen van de betrokken partijen is elke bedrijfsoverdracht weer anders. Om uw wensen te realiseren is het belangrijk om op tijd te beginnen. En dat begint met de bewustwording van uw eigen wensen én de wensen van de opvolger en andere kinderen. Praat hier tijdig over. Soms is dat lastig wanneer de ‘oude’ en de ‘jonge’ generatie verschillende ideeën en inzichten hebben. Adviseurs zijn onafhankelijk en kunnen de gesprekken begeleiden. Door tijdig over ieders wensen te praten wordt het voor uzelf duidelijk maar ook krijgen de andere betrokkenen een beeld over de ‘reis’ en ‘de bestemming’. Door communicatie wordt het proces transparanter en dat zorgt voor helderheid.

Spin in het web

Het familiebedrijf wordt vaak weergegeven als drie cirkels: het bedrijf, de familie en het eigendom. Als overdrager maakt u deel uit van elke cirkel en daardoor bent u de spil van het geheel. Deze positie geeft u de kans om overzicht te houden en sturing te geven aan het opvolgingsproces. Geef duidelijkheid over de genomen besluiten en waarom deze zijn genomen. En wat zijn de stappen in het proces en wat verwacht u van eenieder tijdens en na het nemen van een besluit. Ook bij onenigheid over de te volgen stappen of het proces kan een adviseur hulp bieden door het overnameproces te begeleiden.

De opvolger en zijn plan

Van de opvolger wordt veel gevraagd. Financiers en vergunningverleners vragen regelmatig naar onderbouwing in de vorm van een plan. Zij willen zien dat de jonge ondernemer in staat is om plannen uit te werken. Wat moet er dan in zo’n plan staan? In grote lijnen wat de drijfveren en dromen zijn. Maar ook meer concreet welke stappen de komende jaren gezet moeten worden. Natuurlijk verdienen ook de aankomende investeringen en bijkomende financiering aandacht. Daarnaast mag een begroting niet ontbreken. Flynth adviseurs en accountants begeleidt al jaren jonge melkveehouders bij het maken van ondernemersplannen.

Iedereen tevreden

Het besturen van een familiebedrijf behoort tot uw dagelijkse praktijk. Uw rol bij de bedrijfsoverdracht is belangrijk maar mogelijk minder op uw lijf geschreven. Naast de begeleiding van Flynth bij de fiscale, juridische en bedrijfskundige aspecten staan wij ook pal naast u voor begeleiding bij uw rol in de bedrijfsopvolging. Het is doorgaans ook de wens van alle betrokkene dat de bedrijfsopvolging de harmonie in de familie niet verstoort. Het geeft alleen maar voldoening als iedereen na afloop tevreden is!

Meer weten?

We zetten onze ervaring ook graag voor u in. Vragen of advies over bedrijfsopvolging, bedrijfsovername of ondernemersplannen? Neem contact met ons op via e-mail of via 088 236 77 77.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen. Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.
Meer over Flynth

Beheer
WP Admin