Doorgaan naar artikel

SDE-regeling open, oppassen met zonnepanelen

Foto: Bert Jansen

Foto: Bert Jansen

De subsidieregeling SDE staat vanaf 5 oktober weer open. Bij het aanvragen van zonnepanelen is van belang de juiste volgorde aan te houden, in verband met beperkte netcapaciteit.

Voor wie wil investeren in zonnepanelen, of wie een vergister heeft staan waarvan de SDE-subsidie bijna verlopen is, komt er een nieuwe subsidieronde aan. Vanaf dinsdag 5 oktober kunnen weer aanvragen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). In totaal is € 5 miljard beschikbaar.

De categorie waarvoor de afgelopen jaren de meeste aanvragen binnenkwamen, is zonnepanelen. Bij de SDE-regeling 2020 kende RVO subsidie toe aan 3.486 projecten, waarvan 3.317 projecten met zonnepanelen. Ook op veel daken van landbouwbedrijven zijn de laatste jaren zonnepanelen gelegd.

Wie belangstelling heeft om zonnepanelen te installeren en zich wil melden voor deze nieuwe ronde SDE-subsidie, moet wel goed opletten in welke volgorde dit te doen. LTO Noord meldde eerder dit jaar dat zeker tientallen boeren financieel in de knel zijn gekomen nadat zij zonnepanelen hadden geïnstalleerd, maar geen stroom aan het net terug bleken te kunnen leveren. Op veel plekken in Nederland zit het net momenteel vol, en is er geen ruimte voor nieuwe projecten om stroom terug te leveren.

Letten op volgorde

Netbeheerder Liander waarschuwt boeren bij de aanleg van zonnepanelen en het aanvragen van SDE-subsidie de juiste volgorde aan te houden. Bedrijven moeten eerst een transportindicatie aanvragen, voordat zij zich voor SDE-subsidie kunnen aanmelden. Dan geeft de netbeheerder aan of er capaciteit is voor het project. Dit is echter nadrukkelijk geen garantie: ook tegen anderen die aangesloten zijn op dezelfde kabel zal de netbeheerder op het moment van aanvraag aangeven dat die capaciteit beschikbaar is. Nadat de SDE-subsidie is toegekend, is het zaak eerst contractafspraken te maken met de netbeheerder alvorens daadwerkelijk te investeren in zonnepanelen. Pas dan is feitelijk ruimte gereserveerd.

In een flink deel van Nederland is terugleveren momenteel niet mogelijk. Via Netbeheer Nederland en websites van individuele netbeheerders is op kaarten te zien hoe dit zit per regio, en hoe lang het naar verwachting gaat duren voordat er wel mogelijkheden zijn. Netbeheerders investeren de komende jaren miljarden in het elektriciteitsnet. Dat moet op veel plekken verzwaard worden om, naast het leveren van stroom, ook terugleveren mogelijk te maken.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin