Doorgaan naar artikel

Saldo op melkveebedrijven neemt flink toe

Het saldo, ofwel het verschil tussen opbrengsten minus toegerekende kosten, neemt sterk toe, zo becijfert Agrimatie. - Foto: Peter Roek

Het saldo, ofwel het verschil tussen opbrengsten minus toegerekende kosten, neemt sterk toe, zo becijfert Agrimatie. - Foto: Peter Roek

Het saldo op melkveebedrijven ligt in maart 2022 37% hoger dan in maart 2021.

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in maart 2022 uit op € 19.300. Dit saldo is 37% meer dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Dat meldt Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Het saldo is ook 11% boven het langjarig gemiddelde van de maand maart. Het gestandaardiseerde bedrijf telt 106 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 9.000 liter per koe.

De belangrijkste oorzaak voor het toegenomen saldo is de melkprijs. Die steeg in 2021 van ruim € 34 naar bijna € 44 per 100 kilo. In 2022 bleef de melkprijs stijgen en in maart stond de melkprijs al op ruim € 46. Dat is 27% boven het tienjarig gemiddelde. Dit prijsniveau is sinds 2001 niet eerder voorgekomen.

Tegen de hoge melkprijs staan ook de enorm gestegen toegerekende kosten. Ook die zijn in maart nog nooit zo hoog geweest. Zo is de krachtvoerprijs in maart 2022 een kwart hoger dan in maart 2021. De toegerekende kosten liggen bijna 50% boven het tienjarig gemiddelde en zijn bijna verdrievoudigd in vergelijking met 2001.

Uiteindelijk resulteert het wel in een saldo dat in maart 11% boven het tienjarig gemiddelde van deze maand ligt en 37% boven dat van maart 2021 ligt.

Hoger bruto saldo in België

Ook in België stijgt het bruto saldo door de hoge opbrengstprijzen, becijferde de Melkveebarometer onlangs. Doordat de opbrengsten meer toenemen dan de kosten, stijgt de rentabiliteit van de melkveehouderij. Een indicator van de economische situatie is het bruto saldo. Dat is het verschil tussen opbrengsten en variabele kosten.

Het actuele bruto saldo stijgt van € 23,07 per 100 liter in het vierde kwartaal van 2021 naar € 26,19 per 100 liter in het eerste kwartaal van 2022. Deze economische indicator ligt duidelijk hoger dan het gemiddelde van de vijfjarige referentieperiode (2016-2020), die met € 16,73 per 100 liter bijna € 10 lager ligt.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin