Doorgaan naar artikel

Ontvang waar u recht op heeft bij de Gecombineerde Opgave

Ontvang waar u recht op heeft bij de Gecombineerde Opgave

Ontvang waar u recht op heeft bij de Gecombineerde Opgave

Heeft u van RVO een uitnodiging ontvangen om de Gecombineerde 2019 in te vullen? Met de Gecombineerde opgave geeft u gegevens door aan RVO voor de Landbouwtelling. De opgave is van belang voor de verzilvering van uw betalingsrechten, agrarische subsidies en de oppervlakte grond in relatie tot de meststoffenwet.

Dit jaar is de Gecombineerde Opgave open van 1 maart tot en met 15 mei. Kom tijdig in actie want er komt best wat kijken bij het invullen van de gecombineerde opgave. Ieder jaar blijkt weer dat een kleine fout grote (financiële) gevolgen kan hebben. Voorkom fouten en laat uw opgave door Flynth verzorgen. U kunt uw zelf ingevulde opgave ook door ons laten nakijken, zodat we zeker weten dat er niets over het hoofd is gezien.

Voor melkveehouders geldt, dat wij bij de opgave ook samen met u kijken of u voldoet aan de voorwaarden van de Wet grondgebonden groei, dus of u – in combinatie met eventuele landverhuur- zelf voldoende grond in gebruik heeft om uw veestapel te kunnen houden. Hiermee voorkomt u onaangename verrassingen zoals een korting op de uitbetaling van betalingsrechten.

Een aantal tips en aandachtspunten:

Wie geeft de grond op?
Het bedrijf met ‘beschikkingsmacht’ over de grond geeft de grond op in de Gecombineerde Opgave. Dit is de partij die bepaalt wanneer en welke teelthandelingen op betreffende grond plaatsvinden. Meestal is dit de teler en niet de verhuurder. Neem bij twijfel contact met ons op.

Huur en verhuur van land en betalingsrechten
Blijf zorgen voor duidelijke afspraken tussen huurder en verhuurder, bijvoorbeeld over de ontvangst en eventuele verrekening van de opbrengst van de betalingsrechten. Houd er rekening mee dat de waarde van de betalingsrechten voor dit jaar is veranderd. Vanaf 2019 hebben alle betalingsrechten dezelfde waarde. Flynth kan u helpen met het duidelijk vastleggen van de onderlinge afspraken en een overzicht van te verrekenen bedragen tussen verhuurder en huurder.

Overdracht betalingsrechten
Het overdragen van betalingsrechten kan tot en met 15 mei. Let u erop dat de overnemende partij de rechten ook moet accepteren om de overdracht definitief te maken. Ook dit moet uiterlijk 15 mei gebeuren anders blijven de rechten bij de oude eigenaar geregistreerd.

Hulp of advies nodig?

Er zijn nog een heel aantal aandachtspunten die het verschil kunnen maken bij uw opgave. Wilt u advies of hulp van Flynth en hebben wij nog geen contact met u gehad? Maak dan tijdig een afspraak met één van onze bedrijfsadviseurs op onze vestigingen. Of neem gerust contact op met senior bedrijfsadviseur Hans Scholte via telefoonnummer 088-2368396. Hij brengt u graag in contact met een specialist bij u in de buurt.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin