Doorgaan naar artikel

Kosten KoeMonitor zullen stijgen

Binnen KoeMonitor is kalvergezondheid en sterfte een item dat gevolgd en geregistreerd wordt. - Foto: Jan Willem Schouten

Foto: Jan Willem Schouten

ZuivelNL gaf vorig jaar ruim €600.000 uit aan KoeMonitor. €400.000 gaat voorlopig in de reserve. De verwachting is dat de kosten de komende jaren nog fors zullen stijgen.

ZuivelNL heeft zich pas begin dit jaar akkoord verklaard met de definitieve invoering van KoeMonitor. Toch heeft het vorig jaar al ruim € 1 miljoen aan vergoeding ontvangen voor het gebruik van het systeem door melkveehouders, zo blijkt uit de definitieve jaarrekening 2020.

Ondertussen zijn melkveehouders vorig jaar ook niet allemaal door ZuivelNL aangeslagen voor gebruik van het instrument. Volgens voorzitter Arjan Schimmel van de brancheorganisatie is een en ander toch goed te verklaren. Zuivelfabrieken betalen soms de jaarlijkse gebruikslicentie voor KoeMonitor voor hun aangesloten veehouders. Dit jaar, nu het systeem officieel is aangenomen en geheel eigendom is van ZuivelNL, moeten de KoeMonitor-inkomsten van de organisatie nog iets verder stijgen, is de verwachting. Er zijn echter ook kosten aan verbonden. Vorig jaar gaf ZuivelNL ruim 6 ton uit aan KoeMonitor. De resterende 4 ton gaan voorlopig in de reserve. Dit in de verwachting dat de kosten van het systeem de komende jaren nog fors zullen gaan stijgen.

Data

KoeMonitor is een van de meerdere data-inzamelingssystemen waar ZuivelNL gelden voor incasseert en ook weer betalingen voor afdraagt. Een van de begunstigden is JoinData in Wageningen, waar bijvoorbeeld ook Agrifirm en CRV in deelnemen. Een andere partij is Van Aken, die datahost is en ook andere datadiensten verricht. Eerder dit jaar is daarnaast ook KoeKompas overgenomen door ZuivelNL, voor een vooralsnog onbekend bedrag.

Zuivelbedrijven, fokkerij-instellingen, veevoerbedrijven en ook toezichthouders bij de overheid hebben in nog steeds toenemende mate belangstelling voor data-inzameling van boeren. ZuivelNL helpt dat faciliteren en trekt daar volgens de concept-begroting 2021 weer meer geld voor uit.

Beheer
WP Admin