Doorgaan naar artikel

Inzicht in liquiditeitspositie geeft rust bij dalende melkprijs

Inzicht in liquiditeitspositie geeft rust bij dalende melkprijs

Foto: Flynth

Als gevolg van de coronacrisis daalt de melkprijs. Volgens Hans Scholte, senior adviseur en sectorleider melkveehouderij bij Flynth, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor melkveehouders. ‘De marges zijn vaak klein en de financiële buffers dus ook.’

Het coronavirus heeft de nodige gevolgen voor de agrarische sector. Eerst kreeg de sierteelt een klap te verwerken, waarna de aardappeltelers volgden. En nu zijn de melkveehouders aan de beurt. ‘Volgens analytici daalt de melkprijs’, stelt Hans Scholte. ‘Dat was ook wel te verwachten. Aan het begin van de coronacrisis ging de melkprijs , als gevolg van het hamsteren in de supermarkten, omhoog. Maar nu het allemaal langer duurt en de vraag – mede als gevolg van de dalende export – afneemt, zien we dat ook de melkprijs daalt.’

Financiële buffers

Zuivelanalytici geven aan dat de melkprijs niet zo snel weer zal stijgen. ‘De prognose is dat er pas in de loop van 2021 herstel optreedt’, licht Scholte toe. ‘En dat is geen goed nieuws voor de melkveehouderij.’ Want, zo legt hij uit: ‘De marges in de melkveehouderij zijn vaak klein. Uit een analyse die we bij Flynth hebben gemaakt, blijkt dat de kritieke melkprijs voor veel melkveehouders rond de 36 à 37 cent per liter ligt. Dan is de melkprijs hoog genoeg om al hun kosten en uitgaven te dekken. De afgelopen jaren heeft de melkprijs steeds maar een klein stukje boven die kritieke grens gezeten. Gevolg is dat veel bedrijven slechts een beperkte financiële buffer hebben opgebouwd. Een dalende melkprijs kan dan ook grote gevolgen hebben.’

Vet op de botten

Waaraan moeten we dan denken? Scholte geeft een voorbeeld. ‘We kampen in Nederland met toenemende regelgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van CO2- en ammoniakuitstoot. En daar komt de hele stikstofproblematiek nog eens bovenop. Rode draad is dat bedrijven maatregelen moeten nemen om hun uitstoot terug te dringen. En dat kost geld. Als de financiële buffers niet al te groot zijn en de melkprijs ook nog eens omlaag gaat, hebben bedrijven weinig ruimte om die maatregelen zelf te financieren. Maar een lening afsluiten bij de bank gaat ook niet meer zo gemakkelijk. Want hoewel de waarde van grond op dit moment ongekend hoog is, is dit voor geldverstrekkers geen reden om een lening te verstrekken. Zij kijken tegenwoordig met name of bedrijven de lening kunnen aflossen. En als er al weinig vet op de botten zit en de melkprijs daalt…’

Liquiditeitsprognose

Scholte raadt melkveehouderijen dan ook aan hun liquiditeitspositie in kaart te brengen. ‘Ga eens na wat de gevolgen zijn als de melkprijs voor langere tijd 5 cent lager is dan nu. Kan je bedrijf dit aan? Bekijk ook of je je kosten verder kunt inperken en of je investeringen en aflossingen kunt uitstellen.’ Uiteraard kan Flynth bedrijven helpen, bijvoorbeeld door het maken van een liquiditeitsprognose. ‘Wij brengen dan per maand de verwachting voor de liquiditeit in beeld. Dit doen we op basis van een uitgekiend rekenmodel. Ook kan Flynth helpen bij het vinden van structurele oplossingen om het bedrijfsresultaat te verbeteren.’

Rust in onzekere tijden

Volgens Scholte is inzicht in de eigen liquiditeit in deze onzekere tijden een must. ‘Het geeft rust. En je kunt op tijd maatregelen nemen.’ Een van die maatregelen is nagaan of de bank vanwege de coronacrisis een mogelijkheid biedt tot het tijdelijk stopzetten van de aflossing. ‘Zeker in deze “dure maanden”, waarin melkveehouders ook uitgaven hebben voor mestafvoer, bemesting, teelt en loonwerk, kan dit de moeite waard zijn. Rabobank en ING kunnen bijvoorbeeld gedurende een half jaar de aflossing stop zetten. En ABN AMRO heeft voor alle klanten de aflossing en rente stil gelegd. Dit geeft je als bedrijf toch net weer wat meer ruimte om de komende tijd vooruit te kunnen.’

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen. Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.
Meer over Flynth

Beheer
WP Admin