Doorgaan naar artikel

Hoogste kostprijs melk, maar dat zegt niet alles

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

Nederlandse veehouders hebben een hoge kostprijs vergeleken met collega’s uit Denemarken, Frankrijk, Duitsland en België, aldus de EMB. Over 2016 is deze op basis van EU-data berekend op € 42,66 per 100 kilo melk. Qua werkelijke kosten doet Nederland het echter helemaal niet slecht.

Elk jaar worden Europese kostenniveaus in de melkveehouderij op een rij gezet door het Duitse Büro für Agrarsoziologie und Landwirtscha (BAL). Dit in opdracht van de EMB. De data zijn afkomstig van FADN, het databureau van de EU. Voor Nederland worden de gegevens aangeleverd door Wageningen Economic Research (voormalig LEI). Deze zijn afkomstig van circa 300 melkveebedrijven uit het Bedrijven Informatie Net (BIN).

Het systeem rekent met kosten voor input en operationele kosten. Dat is ongeveer vergelijkbaar met variabele en vaste kosten in de Nederlandse systematiek. De kosten voor input, zoals voer, zaaizaad en onderhoud, liggen voor Nederland op € 16,46 per 100 kilo. Alleen België heeft met € 16,12 lagere kosten. Op het gebied van operationele kosten (huisvesting, rente, belasting) doet Nederland het met € 21,59 ook niet slecht.

Dat de totale kostprijs toch de hoogste is van alle vijf de landen komt door een correctie voor ontvangen vleesverkopen, subsidies en een vergoeding voor eigen arbeid. Met € 2,53 per 100 kilo krijgen Nederlandse veehouders de minste inkomsten van vlees. In Frankrijk is dat € 6,95 en in Duitsland € 6,44. Verder is opvallend dat Franse veehouders veruit de meeste subsidie krijgen, namelijk € 4,11 per 100 kilo melk. Voor Nederlandse veehouders is dat € 2,17 en Duitse € 2,68 per 100 kilo.

Vergoeding voor eigen arbeid

Een altijd discutabel onderdeel van een kostprijsberekening is de vergoeding voor eigen arbeid. In dit model wordt gerekend met arbeid van de ondernemer en gezinsleden. Vreemde arbeid zit verwerkt in ‘operationele kosten’. Nederland bevindt zich met € 9,31 per 100 kilo aan de onderkant; een stuk lager dan België met € 14,71 en Duitsland met € 12,81 per 100 kilo melk. Denemarken is met € 4,07 de uitschieter naar beneden. Dat komt vooral door veel minder gezinsarbeid en meer betaald loon, wat dus in een andere post zit.

In de nieuwe calculatie is de vergoeding voor eigen arbeid van Franse veehouders verhoogd van € 10,74 per 100 kilo melk naar € 14,21. Daardoor stijgt de berekende kostprijs melkproductie van € 41,02 in de vergelijking van 2016 naar € 45,14 in de laatst bekende berekening in opdracht van de Franse zuivelsector. Mogelijk komen ook de prijzen voor de andere landen in 2017 op een ander niveau.

Alles bij elkaar is de totale kostprijs in Nederland € 42,66 per 100 kilo melk. Bij een melkprijs van € 28,75 in 2016 ontstaat een negatieve marge van € 13,91. Alleen in België is het verschil nog groter, namelijk € 14,67.

Beheer
WP Admin