Doorgaan naar artikel

Geen Europese melktsunami

Image

De gevreesde explosie van de melkproductie in Europa blijft uit. We kunnen van de Amerikanen en Australiërs nog veel leren op gebied van sturen van de productie naar rato van de melkprijs.

Drie maanden na de afschaffing van het melkquotum heb ik zo mijn gedachten over de huidige situatie. De meerderheid van de boeren is erg enthousiast geweest en heeft al voor 2015 geïnvesteerd in nieuwe gebouwen. Deze veehouders waren in staat om direct na 1 april te beginnen met het verhogen van hun melkproductie. Dit resulteerde in een melkproductiepiek van bijna 10 procent. Zo’n grote stijging van de melkproductie vond echter niet in de hele EU plaats. Een stijging werd ‘slechts’ gezien in Ierland, Nederland en misschien Denemarken. Al met al, de melkproductie in de EU was in april 2015 zelfs lager dan in de voorgaande maanden.

De kritische kostprijzen zijn nog steeds hoger dan de melkprijzen in de meeste landen. De marges zijn negatief, wat leidt tot minder investeringen. De veilingprijzen van de Nieuw-Zeelandse Global Dairy Trade hebben een grote impact op de wereldwijde melkprijzen. De (beperkte) invoer van China is daarbij een van de belangrijkste factoren. Naar mijn mening is Nieuw-Zeeland te afhankelijk van deze volatiele markt.

Ik voorzie geen snelle en sterke toename van de melkkwaliteit in China. De Chinese consumenten geven nog steeds de voorkeur aan het buitenlandse product. En er is genoeg buitenlands product beschikbaar in China. De EU is een grote toeleverancier. Tot 2005 was melkpoeder vooral een restproduct. Na de immense Chinese vraag hebben veel zuivelproducenten echter nieuwe drogers geplaatst.

In de EU hebben we de EDF-melkprijsvergelijking. Die wordt nu geaccepteerd als een toonaangevende referentie voor melkprijzen op boerderijniveau. Ik zie het als een uitdaging om een ​​wereldwijde gemengde melkprijs te ontwikkelen waarin de prijsontwikkeling van consumentenproducten, kaas en melkpoeder ingebed is.

Tegelijkertijd moeten de boeren hun eigen beslissingen nemen. Ik heb veel geleerd van mijn Global Dairy Farmers-collega’s in de Verenigde Staten en Australië. Ze hebben een anticyclische reactie op de omstandigheden, waarbij ze de marge per kilo melk, de melk- en voerprijzen, de hoeveelheid beschikbare koeien en de USDA- en Dairy Australia-analyses meenemen in hun beleidsafwegingen. Na gesprekken met hen is het voor mij makkelijker om mijn eigen mening te vormen en te beslissen of we al dan niet willen investeren in meer melkproductie.

Beheer
WP Admin