Doorgaan naar artikel

Fiscale kans: een voorziening voor afvoer van mest

Foto: Michel Velderman partner

Foto: Michel Velderman

De derogatie wordt vanaf 2023 afgebouwd. Daardoor kan er minder mest uitgereden worden op het land en moeten melkveehouders meer mest afvoeren. Dat brengt kosten met zich mee. Daarvoor kan op de balansdatum een fiscale voorziening worden gevormd. Met de goede resultaat in 2022 is dit een ‘meevaller’ voor de melkveehouders.

De strengere derogatie-eisen leiden tot minder gebruik van mest op eigen grond. In de tabel hieronder staat hoeveel kilogram stikstof in 2023 minder per hectare mag worden uitgereden dan in 2022.


Volgens de meststoffenwet zit er ongeveer 4 kilogram stikstof in een ton/kuub drijfmest van rundvee. Het aantal kilogram stikstof dat minder mag worden uitgereden, moet dus worden gedeeld door vier om te weten om hoeveel kuub mest het gaat.

Op basis van bovenstaande tabel kan er een voorziening gevormd worden voor het aantal kuub mest dat door de afbouw van derogatie nu moet worden afgevoerd waar dat niet had gehoeven als er geen afbouw plaatsvond. Een voorbeeld ter illustratie:

Een veehouder boert in een gebied waar derogatie is voor 230 kg stikstof/hectare. Door de afbouw mag hij in 2023 10 kg stikstof minder per hectare uitrijden. Deze boer heeft 80 hectare grond in gebruik. Hij moet dus 800 kilo stikstof afzetten in 2023. Dat is 200 kuub mest. Bij kosten van € 15 per kuub is dat € 3.000 kosten voor afvoeren van mest waarvoor een voorziening is te vormen. Overigens moeten hierop wel de eventuele subsidies die ontvangen worden ter compensatie van de afbouw van de derogatie in mindering worden gebracht.

Aandachtspunten

– Via de subsidieregeling voor Blijvend Grasland Areaal (BGA-regeling), bestemd voor derogatiebedrijven, kan 20 euro subsidie per 10 kg stikstof worden verkregen. Voor het voorbeeldbedrijf is dat 1.600 euro subsidie. De op te voeren voorziening op balansdatum is dan 1.400 euro. Zie de verdere informatie over deze subsidieregeling met openstellingsperiode vanaf 19 juni t/m 18 juli en “Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

– De kosten voor (extra) mestafvoer verschillen sterk per regio met een variatie tussen 0 en 25 euro per m3. Dus nuttig om met de veehouder of bedrijfsadviseur in de regio hier afstemming over te hebben.

Het vormen van een voorziening voor de afvoer van mest kan fiscaal gunstig uitpakken, omdat er over het algemeen goede resultaten zijn behaald in 2022.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin