Doorgaan naar artikel

Fiscale eindejaarstips voor de melkveehouder

Foto: ANP

Foto: ANP

Het algemene beeld is dat de winstverwachting van 2018 niet boven het goede jaar 2017 uit zal komen. Dit wordt deels veroorzaakt door de lagere melkprijs voor het vierde kwartaal van 2018 ten opzichte van 2017.

Dit heeft mogelijk ook te maken met de droge zomer en als gevolg van een toename van voerkosten. Wel is de verwachting dat er individuele bedrijven zijn die een beter resultaat laten zien in 2018. Hieronder nog 4 fiscale eindejaarstips. Doe er je voordeel mee!

1. Verricht fiscaal gefaciliteerde investeringen

Het gaat erom dat investeringen die wellicht al gepland zijn, eventueel kunnen worden vervroegd om op die manier nog in 2018 gebruik te maken van fiscale faciliteiten, zoals de diverse investeringsfaciliteiten (KIA, MIA en EIA) en mogelijkheden voor vervroegde afschrijving (VAMIL) worden benut.

De voordelen van de verschillende faciliteiten vindt u in deze tabel:

KIA

Voor de toepassing van de KIA is het voldoende dat u investeert in een bedrijfsmiddel. U kunt nog wel kijken of optimalisatie van de KIA mogelijk is door bijv. een investering niet in de maatschap of V.O.F. te laten plaatsvinden, maar door 1 van de partners in zijn of haar buitenvennootschappelijke vermogen. Op die manier kan mogelijk een hoger bedrag aan KIA worden gerealiseerd.

KIA – EIA – MIA – VAMIL

Voor alle faciliteiten geldt het ingebruiknamecriterium dan wel het betalingscriterium. Is het bedrijfsmiddel in 2018 besteld én in gebruik genomen dan kan de faciliteit in 2018 over de gehele investering worden toegepast, ongeacht de betaling. Is het bedrijfsmiddel wel in 2018 besteld, maar wordt het pas na afloop van het jaar in gebruik genomen, dan is de faciliteit in 2018 beperkt tot het bedrag van de in 2018 gedane aanbetaling! Het restant van de faciliteit wordt dan verschoven naar het jaar van ingebruikname.

Enkele voorbeelden van kwalificerende investeringen zijn zonnepanelen (code 251102 Energielijst 2018; minimaal 25kW = ca. 100 panelen) en een ruwvoerrobot (code A2218 Milieulijst 2018; investering ca. € 150.000).

Voor de verschillende fiscale faciliteiten gelden enkele aanvullende voorwaarden. Laat u zich goed adviseren voor de mogelijkheden voor uw bedrijf!

2. Optimaliseer uw oudedagsvoorziening

Door het storten op een lijfrentespaarrekening, -beleggingsrecht of -verzekering kan een aftrekpost worden verkregen op het belastbaar inkomen. De aftrek is beperkt tot de jaarruimte en de reserveringsruimte. Beide worden berekend op basis van het inkomen over 2017 (tenzij sprake is van een staking in 2018). De jaarruimte voor 2018 bedraagt 13,3% van de premiegrondslag en kan door iedere belastingplichtige worden toegepast. De reserveringsruimte is gelijk aan de in de 7 voorgaande jaren onbenut gebleven aftrek van de jaarruimte. Dit bedrag mag in 2017 niet méér zijn dan 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 7.167. Voor belastingplichtigen die op 1 januari 2017 maximaal 10 jaar jonger zijn dan de in 2017 geldende AOW-leeftijd geldt echter een maximum reserveringsruimte van € 14.152 i.p.v. € 7.167.

3. Verhoging van het verlaagde btw-tarief per 1-1-2019

Per 1 januari 2019 wordt het verlaagde tarief in de btw verhoogd van 6% naar 9%. Dat betekent dat u uw administratie moet aanpassen en vanaf die datum de producten met 9% zult moeten factureren. Voor de aflevering van melkproducten aan de melkfabriek zal dat niets uitmaken, want die vragen de in rekening gebrachte btw gewoon terug. U bent echter wel verantwoordelijk voor een juiste facturering en daarom is het van belang om het administratieve proces hiervan nog in de maand december op orde te hebben.

4. Vorming voorziening

Ten laste van het resultaat mag een voorziening worden gevormd voor (toekomstige) uitgaven die worden veroorzaakt door de bedrijfsexploitatie tot aan balansdatum. Denk daarbij aan een voorziening voor toekomstig groot onderhoud of voor de toekomstige, verplichte asbestsanering in 2024 . Er moet een redelijke mate van zekerheid zijn dat de kosten gemaakt zullen worden; u kunt dus niet zomaar verwijzen naar de verplichte asbestsanering in 2024, maar u zult concrete plannen moeten overleggen. Bij de vorming van een voorziening is ook nog eens een inhaaldotatie mogelijk over voorgaande jaren waarin u de voorziening niet heeft opgenomen.

Meer weten over deze fiscale mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem gerust contact op via (088) 2367230 of Ed.schregardus@flynth.nl

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen. Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.
Meer over Flynth

Beheer
WP Admin