Doorgaan naar artikel

DMK start met vaste melkprijs

Fotograf: Matthias Hornung Ansprechpartner DMK: Justine Platter

Foto: DMK

Leden-melkveehouders van DMK kunnen vanaf november voor een deel van hun melkproductie de melkprijs vastzetten. DMK dekt de prijzen, van maximaal 30% van de maandelijkse melkaanvoer van haar leden, af op de termijnmarkt. De eerste handelsdag is 10 november. Geïnteresseerde melkveehouders kunnen zich vanaf eind september registreren.

Tot nu toe zijn er volgens DMK nog maar weinig mogelijkheden voor veehouders om liquiditeitsrisico’s af te dekken. Dit terwijl de zuivelmarkt steeds grilliger is geworden. Het afdekken van prijsrisico’s kan veehouders meer zekerheid bieden in hun financiële planning. Reden voor de zuivelonderneming om halverwege 2019 een pilot met 26 melkveebedrijven te starten om ervaring met het ‘Fixed Price-systeem’ op te doen. Na positieve feedback maakt DMK het systeem nu toegankelijk voor al haar leden.

DMK legt het systeem in een aantal stappen uit. Ten eerste berekent de DMK Group voor telkens twaalf maanden een vaste prijs op basis van de beurswaarde. De veehouder kan vervolgens bepalen of en welke hoeveelheid melk hij tegen welke prijs aan wil bieden. Het gaat om maximaal 30% van de gemiddelde maandelijkse aanvoer. DMK dekt dan, zover mogelijk, met hulp van experts de prijs op de termijnmarkt af.

De veehouder levert de melk vervolgens gewoon aan de fabriek en ontvangt de vaste prijs voor afgesproken volume. Na melklevering zorgt DMK voor afwikkeling van de transactie op de termijnmarkt. De veehouder hoeft dus niet zelf op de termijnmarkt te handelen. Ook worden de veehouder geen kosten in rekening gebracht en hoeft hij geen zekerheid te stellen of te storten voor afdekken van prijsverschillen. Dat neemt DMK volledig over.

DMK geeft aan een zo gebruiksvriendelijk mogelijk systeem te hebben ontwikkeld. Een systeem dat de leden moet ontlasten en hun liquiditeitsrisico’s moet verkleinen. De zuivelonderneming kiest duidelijk voor een bemiddelende rol. Meer details volgen later.

FrieslandCampina biedt haar leden nog geen mogelijkheid aan om liquiditeitsrisico’s op deze manier af te dekken, maar geeft aan als vanzelfsprekend dit soort ontwikkelingen in de markt te volgen.

Beheer
WP Admin